Tidskriften Advokatens redaktion, tillika Advokatsamfundets webbredaktion, tar nu semester. Redaktionen är åter bemannad från den 1 augusti.

Advokatsamfundets kansli är öppet hela sommaren. Du når kansliet via e-post info@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.

Trevlig sommar!