Sveriges advokatsamfund fördömer i starkast möjliga ordalag den ryska invasionen av Ukraina, innefattande attacken på dess medborgare och landets suveränitet, och arbetar nu på flera olika sätt för att bistå Ukrainas folk.

Nu finns samlad information på webbplatsen om situationen i Ukraina. Läs mer om Advokatsamfundets ställningstagande, hur samfundet arbetar med att stödja Ukraina, vad du som enskild advokat kan bidra med och vad advokaterna bör tänka på med anledning av situationen.

Läs mer!