Med anledning av kriget i Ukraina och de internationella sanktionerna mot Ryssland har Advokatsamfundet sammanställt rekommendationer för advokater om möjligheten att biträda en person eller ett företag som omfattas av sanktioner. I samband med det har samfundet också upprättat en minneslista om advokaters möjlighet att ge rättslig rådgivning till en klient som är uppsatt på en sanktionslista.

Rekommendationer om möjligheten att biträda en sanktionslistad person

Minneslista om advokaters möjlighet att ge rättslig rådgivning till en klient som är uppsatt på en sanktionslista