På grund av att nya IT-system införs har Göta hovrätt förkortad expeditionstid den 30 september, fram till kl. 15.00 i stället för kl. 16.00.

I övrigt håller hovrätten öppet som vanligt. Det går alltså att nå hovrätten via telefon och e-post, men hovrättens möjligheter att besvara frågor i mål är begränsad under den tiden.