Korttillverkaren Idemia har ändrat sina rutiner för beställningar av SIS-märkta kort, vilket innebär att ansökan om advokatlegitimationer har behövt anpassas till de digitala förändringarna och de säkerhetskrav som råder.

I oktober fick Advokatsamfundet med kort varsel besked om att blankettbeställningar skulle upphöra samt att tillverkningen skulle pausas för att testa den nya tekniken. Produktionen skulle preliminärt återupptas i november månad. På grund av ytterligare dröjsmål har produktionsstoppet förlängts, men förväntas vara i gång under vecka 49-50.

Mer information om de nya beställningsrutinerna kommer att lämnas på Advokatsamfundets hemsida i samband med att de införs.