Mia Edwall Insulander hälsade välkommen.
Generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade välkommen. Foto: Karin Flygare

Den 7 mars var det dags för det fjärde utbildningstillfället för mentorskapsprogrammet MOA, Mötesplats – om och för – advokater. Programmet riktar sig till nyblivna advokater och ger redskap att utveckla sitt ledarskap och bli handledare för yngre jurister.

Malin Nyman
Malin Nyman. Foto: Karin Flygare

Mål, utveckling och uppföljning, coachande samtal och feedback stod i fokus denna gång. På agendan stod också en diskussion om nästa möjliga utvecklingssteg för adepterna. Malin Nyman, hovrättsassessor och ledarskapsutvecklare, och Jens Näsström, arbetspsykolog, föreläste under kvällen.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander hälsade välkommen.

Totalt var cirka 50 adepter anmälda till utbildningstillfället, varav cirka 20 deltog digitalt.

Jens Näsström.
Jens Näsström. Foto: Karin Flygare

 

Avslutningsceremoni på Grand Hôtel

Den 8 mars var det dags att tacka av alla mentorer, adepter och föreläsare, som medverkat i mentorskapsprogrammet, med en avslutningsceremoni på Grand Hôtel i Stockholm.

Advokatsamfundets styrelseordförande Eva-Maj Mühlenbock och generalsekreterare Mia Edwall Insulander inledde ceremonin och tackade samtliga för medverkan, engagemanget och goda insatser. På agendan stod också ett panelsamtal med några av mentorerna om viktiga lärdomar av programmet samt diplomutdelning till adepterna.

Mia Edwall Insulander och Eva-Maj Mühlenbock
Mia Edwall Insulander och Eva-Maj Mühlenbock. Foto: Karin Flygare

De mentorer som har deltagit i mentorskapsprogrammet är advokaterna Clea Sangborn, Åsa Erlandsson, Maria-Pia Hope, Tone Myhre-Jensen, Emma Berglund Uväng, Magdalena Persson, Sophie Palmgren Paulsson, Stefan Brocker, Christer Danielsson, Jan Dernestam, Henrik Kjellander, Peter Danowsky, Sten Bauer, Annica Ullsten, Helena Rosén Andersson samt Anders Forkman, justitiekansler Mari Heidenborg, riksåklagare Petra Lundh, hovrättspresidenterna Ylva Norling Jönsson, Anders Hagsgård och Anders Perklev, justitierådet Eric Runesson, f.d. advokaten/ f.d. justitierådet Lars Edlund, generaldirektören i Domstolsverket Thomas Rolén, rådmannen (stf. chefsrådmannen) Fredrik Forssman, chefsrådmannen Karin Jungerfelt samt professorerna Jessika van der Sluijs och Margareta Brattström.

Adepter och mentorer vid avslutningen.
Adepter och mentorer vid avslutningen. Foto: Karin Flygare