Advokatsamfundets ställer sig bakom uttalandet från den internationella advokatorganisationen International Bar Associations människorättsinstitut, IBAHRI, om konflikten mellan Israel och Hamas.

I sitt uttalande den 2 november med utgångspunkt från folkrätten påminde IBAHRI alla parter i konflikten om att proportionalitetsprincipen gäller för all användning av militärt våld, att distinktionsprincipen i den humanitära rätten alltid måste följas samt att internationella mänskliga rättigheter och internationell straffrätt gäller i väpnade konflikter jämsides med den humanitära rätten.

IBAHRI uppmanade till omedelbart eld upphör och begärde att humanitära korridorer och säkra platser för civila skulle skapas. IBAHRI krävde att alla parter i konflikten skulle vidta lämpliga åtgärder för att skydda barn från skada och uppmanade dessutom FN och det internationella samfundet att ge stöd åt ansträngningarna.

Läs uttalandet.