Tidningsomslag Advokaten nr 8/2023

Fokus: Advokaterna i våldsvågen – ett långtidsprojekt att bryta utvecklingen

En eskalerande våldsvåg, med skjutningar och sprängningar, sprider skräck i Sverige. Från politiskt håll ropas det på hårdare straff och nya tvångsmedel för att stoppa de kriminella gängen. Men brottmålsadvokaterna, som företräder både brottsoffer och misstänkta med kopplingar till gängbrottslighet, vill i stället lyfta fram det förebyggande arbetet för att bryta våldsspiralen.

Läs mer

Mia Edwall Insulander: Innebär den 15 oktober 2023 en positiv vändning för rättsutvecklingen i Europa? 

Valet den 15 oktober i Polen leder av allt att döma till ett maktskifte. Det kommer att öppna upp för ett mer rättsstatligt Polen och är en positiv signal för övriga Europa om att en negativ rättsutveckling kan brytas. Men det krävs medvetenhet, mod och framför allt kunskap om vikten av maktfördelning och oberoende institutioner inom hela rättssamhället, skriver Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander.

Läs mer

Juridikprofessor Heidi Brown: Lär känna dig själv och stärk din advokatröst

Juridikprofessorn Heidi Brown från New York Law School var under många år en osäker överpresterare, som försökte köra över sin introverta personlighet och sin scenskräck. Enligt Heidi Brown kan advokater och jurister med hjälp av självkännedom förstärka sina advokatröster på ett äkta sätt och blomstra. 

Läs mer

Gästkrönika: Hur länge ska underrättelseverksamheten vara en vit fläck på den juridiska kartan?

Gunnel Lindberg, ordförande i Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, har i många år efterfrågat att underrättelseverksamheten regleras. Frågan är nu än mer aktuell eftersom underrättelseverksamheten har blivit så viktig – inte minst i kampen mot gängkriminaliteten. Till saken hör att den rättspraxis som utvecklas kring Europakonventionen kan komma att ställa krav som den svenska lagstiftningen har svårt att leva upp till.

Läs mer

Praktisk juridik: Många viktiga nyheter inom den svenska upphovsrätten

Det starkt omdebatterade EU-direktivet, DSM, digital single market, är numer infört i den svenska upphovsrättslagen, som har fått delvis nya regler. Inte minst har det tillkommit nya regler rörande upphovsrättsliga avtal, och en ny närstående rättighet har tillkommit. Även stora delningsplattformars, som Meta och Youtube, upphovsrättsliga ansvar regleras, konstaterar advokaterna Thorbjörn Öström och Magnus Tonell.

Läs mer

Etik: Tydlighet grundläggande när uppdrag antas eller avvisas

Principen om det fria advokatvalet har central betydelse. Men på senare år har domstolar och förvaltningsmyndigheter tenderat att agera på sätt som inskränker den enskildes fria val av biträde.

Läs mer

Disciplinnämndens vice ordförande Magnus Wallander: Kanariefågeln i kolgruvan

I kriminalpolitiska frågor bör Advokatsamfundet bevaka om lagförslag är acceptabla från ett rättssäkerhetsperspektiv och utifrån kravet att de inte gör större ingrepp än nödvändigt i den personliga integriteten. Frågorna måste också ses i ett längre perspektiv, så att inte små successiva förändringar så småningom leder fram till något som inte borde accepteras. Advokatsamfundet skall – likt kanariefågeln i kolgruvan som varnar för giftig gas – vara den som varnar och slår larm, innan allting är för sent, skriver Magnus Wallander.

Läs mer