Tidskriften Advokatens redaktion, som också är Advokatsamfundets webbredaktion, har semester. Redaktionen är bemannad igen från den 1 augusti.

Advokatsamfundets kansli är öppet hela sommaren. Kansliet nås på e-post info@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.