För att hämta bilderna: Högerklicka (Mac OS: ctrl-klicka, tvåfingerklicka eller högerklicka) och välj Spara mål som/Hämta länk till skiva. Bilderna är i JPEG-format.

Fotograf: Micke Lundström

Sveriges advokatsamfunds ordförande, 
advokat Eva-Maj Mühlenbock

Eva-Maj Mühlenbock

Eva-Maj Mühlenbock 1

Eva-Maj Mühlenbock

Eva-Maj Mühlenbock 2

Sveriges advokatsamfunds vice ordförande, 
advokat Petter Hetta

Petter Hetta

Petter Hetta

Sveriges advokatsamfunds generalsekreterare,
advokat Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander

 

Disciplinnämndens ordförande,
advokat Börje Samuelsson

Börje Samuelsson

Börje Samuelsson