Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph
Välkommen till Stockholm Human Rights Award (SHRA)

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.
Läs mer

Om SHRA

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund. Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter. Prisceremonin för 2017 års Stockholm Human Rights Award ägde rum den 20 november.

OM PRISTAGAREN 2017

Internationella brottmålsdomstolen (ICC) har sitt säte i Haag och är den enda permanenta internationella brottmålsdomstolen i sista instans. Domstolen inrättades när Romstadgan – den rättsliga grunden för ICC:s tillkomst – trädde i kraft den 1 juli 2002 efter att ha ratificerats av 60 länder. Därefter har antalet konventionsländer mer än fördubblats och är för närvarande 123. Genom att bygga upp förståelse och samarbete med länder över hela världen har ICC blivit verklighet, utifrån den nydanande idén om en internationell brottmålsdomstol som ställer dem som begår de mest avskyvärda brotten till svars.

ICC:s främsta ämbetsmän, presidenten Silvia Fernández de Gurmendi, åklagaren dr Fatou Bensouda och registratorn Herman von Hebel, tar emot utmärkelsen på domstolens vägnar i Berwaldhallen i Stockholm den 20 november 2017.