Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Prisceremonin för 2014 års Stockholm Human Rights Award ägde rum den 25 november.

 

Pristagare 2014

Den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem grundades 1989 med målsättningen att dels främja och skydda grundläggande mänskliga rättigheter för invånarna i de ockuperade palestinska områdena, dels sprida kunskap om deras rättigheter i Israel hos politiker och allmänhet. Organisationen betonar att samma rättigheter gäller för israeler och palestinier och att rättigheterna måste respekteras av både israeliska och palestinska myndigheter.

B'Tselem har hämtat sitt namn från det hebreiska ordet för ”Guds avbild”, ur skapelseberättelsen i Första Moseboken 1:27: ”Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem.” B'Tselem har under åren riktat världens uppmärksamhet på brott mot mänskliga rättigheter i Israel och på de ockuperade palestinska områdena genom att föra offrens talan och utkräva ansvar från myndigheterna.

Priset delades ut vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 25 november.

Läs pressmeddelandet om årets pristagare!