Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award instiftades 2009 av International Bar Association (IBA), International Legal Assistance Consortium (ILAC) och Sveriges advokatsamfund.

Utmärkelsen delas ut varje år till en person eller organisation som har gjort särskilt framstående insatser för att stödja demokratisk utveckling och mänskliga rättigheter.

Prisceremonin för 2015 års Stockholm Human Rights Award äger rum den 24 november.

 

Pristagare 2015

Prins Zeid Raʿad al-Hussein av Jordanien är FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter sedan den 1 september 2014. Han har tagit strid mot sexuellt och könsrelaterat våld, initierat och lett flera utredningar om misstänkta brott begångna av FN:s fredsbevarande styrkor, som våldtäkt, människohandel och illegal droghandel – och insisterat på att det måste råda nolltolerans för sådan brottslighet.

Prins Zeid är även en stark röst i kampen mot straffrihet och var en nyckelfigur i inrättandet av den internationella brottmålsdomstolen. Han har också arbetat för FN i före detta Jugoslavien, och har bland annat bidragit till att dokumentera orsakerna till folkmordet i Srebrenica. Prins Zeid är välkänd för sitt arbete med att avslöja allvarliga brott mot mänskliga rättigheter och för att få länder att se bortom segrarens rättvisa.

Priset delas ut vid en ceremoni i Berwaldhallen i Stockholm den 24 november.

Läs pressmeddelandet om årets pristagare!