Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Om pristagaren 2018

Thomas Buergenthal tilldelas Stockholm Human Rights Award 2018.

Professor Thomas Buergenthal är 2018 års mottagare av Stockholm Human Rights Award. Priset delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association och International Legal Assistance Consortium till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Thomas Buergenthal
Thomas Buergenthal

Thomas Buergenthal tar emot utmärkelsen i Stockholm den 20 november när den delas ut för tionde gången.

Thomas Buergenthals långa och framstående karriär som folkrättsjurist formades tidigt av hans erfarenheter som överlevande från koncentrationslägren Auschwitz och Sachsenhausen. Under mer än ett halvt sekel har han tjänstgjort som domare och undervisat vid många ledande juridiska fakulteter. Bland de domstolar av vilka Thomas Buergenthal har varit ledamot finns Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter (1979–1991), vilket omfattade en period som ordförande; Interamerikanska utvecklingsbankens administrativa tribunal (1989–1994), vilket också omfattade posten som ordförande; Förenta nationernas sanningskommission för El Salvador (1992–1993); Förenta nationernas kommitté för mänskliga rättigheter (1995–1999); Internationella domstolen i Haag (2000–2010); International Bar Associations undersökning om brott mot mänskligheten i Nordkoreas politiska fängelser (2016).

Thomas Buergenthal är en brett respekterad vetenskapsman, som har innehaft många professurer och andra akademiska ställningar, bland dem hans nuvarande som Lobingier-emeritusprofessor i komparativ rätt och rättsvetenskap vid George Washington University Law School, där han har undervisat i folkrätt och mänskliga rättigheter (1989–2000; 2010–2015); dekanus vid Washington College of Law of American University (1980–1985); samt  donationsprofessurer vid University of Texas i Austin och vid Emory University, där han också var chef för Carter Centers människorättsprogram.

Thomas Buergenthal har också tjänstgjort i Internationella olympiska kommitténs etikkommitté och som hedersordförande i Interamerikanska institutet för mänskliga rättigheter i San José i Costa Rica, och han är f.d. ordförande i United States Holocaust Memorial Museums (den nationella institutionen i USA för Förintelsens historia) samvetskommitté.

Thomas Buergenthal är upphovsman till ett stort antal artiklar om folkrätt och mänskliga rättigheter och har skrivit mer än ett dussin böcker, däribland hans memoarer Pojken som överlevde Förintelsen, där han berättar om sin resa från nazisternas koncentrationsläger till befrielsen och återföreningen med modern efter andra världskrigets slut. Boken har översatts till mer än tolv språk.