Hina Jilani, banbrytande pakistansk advokat, förkämpe för demokrati och ivrig aktivist för medborgerliga rättigheter, tilldelades Stockholm Human Rights Award 2020. På grund av coronapandemin kunde priset inte delas ut under 2020. Istället hölls prisceremonin idag den 6 december 2021, med Hina Jilani närvarande via länk från Pakistan. Ceremonin livestreamades via Advokatsamfundets webbplats.

Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander välkomnade deltagarna vid prisceremonin och presenterade Hina Jilani.

– Hina Jilani är en förebild för alla oss som tror på demokrati. Jag känner den största respekt för henne, som advokat, som kvinna och som människa, sa Mia Edwall Insulander.

SHRA_2021_Podium_screen_736.jpg
Mia Edwall Insulander presenterade pristagaren Hina Jilani, som deltog i ceremonin på skärm från Lahore. Foto: Tom Knutson

Pristagaren höll sedan ett tacktal via zoom. Hina Jilani sade sig vara särskilt hedrad eftersom priset kommer från det rättssamhälle som hon själv utgör en del av.

– Jag har tvingats föra min kamp i olika forum. Ibland har kampen utkämpats på gatorna, vilket kan vara riskabelt. Men bäst har jag tyckt om att utkämpa striden i domstolarna, som en juridisk kamp, sa hon.

Hina Jilani ville också dela priset med de klienter hon representerat.

– Priset är inte bara till mig utan till alla de människor som vågat stå upp för sina rättigheter och låtit mig företräda dem, sa Hina Jilani.

Avslutningsvis samtalade Hina Jilni via zoom med dr Mark Ellis, direktör för den internationella advokatorganisationen International Bar Association. Mark Ellis frågade varifrån Hina Jilani får sin kraft att fortsätta arbeta för mänskliga rättigheter och demokrati.

– Den som lever i en miljö där det förekommer förtryck och lidande kan inte se bort från det. Som advokat kände jag att jag inte hade något annat val än att agera, svarade Hina Jilani, och tillade att hennes arbete startade när hon var ung nog för att ha energin och arg nog för att våga ta konflikten.

SHRA_2021_Jilani_Ellis_3_screen_736.jpg
Hina Jilani samtalade med Mark Ellis vid en frågesession under ca 45 minuter.

Hina Jilani pekade också på de framgångar som inte minst rörelsen för kvinnors rättigheter nått i Pakistan, framgångar som också inspirerat demokratirörelsen som helhet. Samtidigt, påpekade hon, har landet en lång väg kvar för att uppnå demokrati och skydd för mänskliga rättigheter.

– Vi måste alltid vara på vår vakt. Vägen framåt är aldrig spikrak, sa hon.

Under prisceremonin framfördes musik av sopranen Maja Frydén och mezzosopranen Rebecca Fjällsby samt Karin Haglund som ackompanjerade på piano.

SHRA_2021_Sopranos_736.jpg
Maja Frydén och Rebecca Fjällsby sjöng till pianoackompanjemang av Karin Haglund bland annat ”Blomsterduetten” ur Léo Delibes opera Lakmé, som utspelar sig på den indiska subkontinenten. Foto: Tom Knutson

SHRA_2021_Mixer_736.jpg
Prisceremonin för Stockholm Human Rights Award sändes direkt som videoström från hörsalen i Advokatsamfundets kansli. Foto: Tom Knutson

Om Hina Jilani

Hina Jilani växte upp i Pakistan. Hennes far, som var politiker och frispråkigt kritiserade landets militärdiktatur, satt i fängelse under en stor del av Hina Jilanis barndom. När hon direkt fick bevittna orättvisor och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, tände det ett livslångt engagemang hos henne för att utmana normer och för att främja mänskliga rättigheter och demokrati i Pakistan och över hela världen.

Hina Jilani grundade 1980 den första advokatfirman i Pakistan med enbart kvinnor för att tillhandahålla rättslig hjälp till kvinnor. Hennes verksamhet utvidgades till att omfatta undervisning om juridiska frågor, forskning och skydd mot utnyttjande. År 1980 grundade Hina Jilani också Women’s Action Forum, en kampanjgrupp som förespråkade kvinnors rättigheter och utmanade de diskriminerande lagar som hon hade växt upp med.

År 1986 grundade Hina Jilani Pakistans första rättshjälpscentrum och fortsatte med att driva en mängd rättsfall som blev milstolpar och med att ändra måttstockarna för mänskliga rättigheter i Pakistan. Hon har alltid riktat in sig på de mest utsatta delarna av samhället. Samma år bildades Human Rights Commission of Pakistan, Pakistans kommitté för mänskliga rättigheter, med Hina Jilani som en av grundarna. I dag har kommittén avdelningar i hela landet, och den är den mest kända organisationen i Pakistan som övervakar brott mot de mänskliga rättigheterna.

År 1990 var Hina Jilani med och grundade Dastak, en skyddad plats som ger fri juridisk rådgivning och stöd åt kvinnor som flyr från könsrelaterat våld.

Under 2000-talet gjorde Hina Jilani fler insatser. År 2000 var hon den första som utsågs till Förenta nationernas generalsekreterares särskilda representant för människorättsförsvarares situation. Inom det uppdraget arbetade hon under åtta år för att skydda och ge möjligheter åt dem som kämpar för mänskliga rättigheter. År 2013 blev Hina Jilani medlem av The Elders, en grupp av oberoende ledare från hela världen som grundades av Nelson Mandela. The Elders vision är att arbeta tillsammans för fred, rättvisa och mänskliga rättigheter, att främja etik i statsstyrelse, att lösa konflikter och rikta sig mot deras grundorsaker samt att utmana orättvisor. Hina Jilanis första uppdrag gick till Myanmar 2014, där delegationen träffade regeringstjänstemän, milis samt frivilligorganisationer och uppmanade parterna att upphöra med striderna och diskutera möjligheter till förändring.

Hina Jilani är auktoriserad att uppträda som advokat inför Pakistans högsta domstol sedan 1992. Hon är för närvarande ordförande för Världsorganisationen mot tortyr, en av ordförandena i World Refugee and Migration Council (Världsrådet för flyktingar och migration) och en av ordförandena i Arbetsgruppen för rättvisa.

Om Stockholm Human Rights Award

Stockholm Human Rights Award delas ut varje år av Sveriges advokatsamfund, International Bar Association (IBA) och International Legal Assistance Consortium (ILAC) till en person eller organisation som har arbetat för att främja internationell rättvisa och att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna.

Läs en stor intervju med pristagaren Hina Jilani i tidskriften Advokaten