Utbildning

Sveriges advokatsamfund har en omfattande kursverksamhet. Kurserna är dels examenskurser för jurister som planerar att söka inträde i samfundet, dels professionell vidareutbildning för advokater och jurister. Även jurister från andra branscher, liksom övrig personal på advokatbyråerna, är välkomna på många av våra kurser.

Advokater och biträdande jurister som vill anmäla sig till kurser ska först logga in.
Till inloggningssidan.

Sedan 2004 måste alla som ansöker om inträde i Advokatsamfundet avlägga advokatexamen. Utbildningen för advokatexamen omfattar sammanlagt nio dagar, fördelade på tre delkurser. Examenskurserna är den ena delen av Advokatsamfundets kursverksamhet.
Läs mer om advokatexamen!

Den som förbereder sig för advokatexamen kan ha hjälp av att studera äldre examensfrågor. Ett antal frågor finns här på webbplatsen.
Till advokatexamensfrågorna.

Den andra delen av kursverksamheten är professionell vidareutbildning för advokater. Advokatsamfundets ledamöter är skyldiga att vidareutbilda sig under minst 18 timmar per år. Samfundet erbjuder fortbildningskurser för advokater inom en rad områden.

Kurserna arrangeras på olika håll i landet, och även utomlands, under hela året. Kursavdelningen vid Advokatsamfundets kansli i Stockholm administrerar verksamheten.

Läs aktuellt kursprogram och boka!

Läs kursprogrammet för våren 2016 som PDF!

Advokater och biträdande jurister som har loggat in på Advokatnätet kan anmäla sig till kurser direkt här på webbplatsen.

Advokatsamfundet erbjuder också fortbildning tillsammans med advokatsamfunden i de andra nordiska länderna inom ramen för Nordic Lawyers Academy, som arrangerar konferenser och utbildningar på olika håll i Norden. Läs mer om Nordic Lawyers Academy på akademins webbplats.

Du som inte är advokat eller biträdande jurist anmäler dig till kurserna på e-postadressen kursinfo@advokatsamfundet.se eller till kursavdelningen på Sveriges advokatsamfund, tel. 08-459 03 00.

Kontakta kursavdelningen

På kursavdelningen arbetar Jonas Olbe, som är chef för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, samt kursadministratörerna Kristina Rudolfson och Åse Lyngstad.

Du når dem via e-postadressen kursinfo@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.