Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Utbildning

Sveriges advokatsamfund har en omfattande kursverksamhet. Kurserna är dels examenskurser för jurister som planerar att söka inträde i samfundet, dels professionell vidareutbildning för advokater och jurister. Även jurister från andra branscher, liksom övrig personal på advokatbyråerna, är välkomna på många av våra kurser.

Advokater och biträdande jurister som vill anmäla sig till kurser ska först logga in.

Till inloggningssidan.

Advokatexamen

Sedan 2004 måste alla som ansöker om inträde i Advokatsamfundet avlägga en muntlig advokatexamen som är inriktad i huvudsak på det advokatetiska regelverket. Sedan 1 januari 2016 ingår även en skriftlig examen avseende konstitutionell rätt i den första kursdagen på delkurs 3. Även denna examen är obligatorisk för alla som söker inträde i Advokatsamfundet. Den förberedande utbildningen för advokatexamen omfattar tre delkurser på 2,5 dagar vardera. Examenskurserna och examinationerna är den ena delen av Advokatsamfundets utbildningsverksamhet.


Läs mer om den muntliga advokatexamen!

Läs mer om examination delkurs 3 konstitutionell rätt!

Den som förbereder sig för advokatexamen kan ha hjälp av att studera äldre examensfrågor och exempelfrågor. Ett antal frågor finns här på webbplatsen.


Till frågorna avseende den muntliga advokatexamen.

Till frågorna avseende den skriftliga examen om konstitutionell rätt. OBS: ny version, uppdaterad 2017-02-03. Frågorna 4 och 13 är reviderade. (I uppdatering som gjordes 2016-11-09 lades frågorna 11-15 till och frågorna 3, 5 och 7 reviderades något avs. fråga eller svarsalternativ.)

Fortbildning

Den andra delen av utbildningsverksamheten är professionell vidareutbildning för advokater och biträdande jurister, som även inkluderar Advokatsamfundets konferenser och kostnadsfria kurser. Advokatsamfundets ledamöter är skyldiga att vidareutbilda sig under minst 18 timmar per år. Samfundet erbjuder fortbildningskurser för advokater och andra anställda på advokatbyrå inom en rad områden.

Kurserna arrangeras på olika håll i landet, och även utomlands, under hela året. Utbildningsavdelningen vid Advokatsamfundets kansli i Stockholm administrerar verksamheten.

Läs aktuellt kursprogram och boka!

Anmälan

Advokater och biträdande jurister som har loggat in på Advokatnätet kan anmäla sig till kurser direkt här på webbplatsen.

Du som inte är advokat eller biträdande jurist anmäler dig till kurserna på e-postadressen kursinfo@advokatsamfundet.se eller till kursavdelningen på Sveriges advokatsamfund, tel. 08-459 03 00.

Advokatdagarna

Advokatsamfundet genomför varje år konferensen Advokatdagarna till vilken Sveriges alla advokater och biträdande jurister bjuds in. Konferensen omfattar ett 40-tal föreläsningar och en stor bankett. Nästa tillfälle av Advokatdagarna genomförs 16-17 november 2017.  

Kontakta kursavdelningen

På utbildningsavdelningen arbetar Jonas Olbe, som är chef för Advokatsamfundets utbildningsverksamhet, samt kursadministratörerna Sofia Eriksson och Birgitta Tranströmer (från oktober 2017).

Du når dem via e-postadressen kursinfo@advokatsamfundet.se eller telefon 08-459 03 00.