Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Allmänna villkor delkurs 1-3

Den 1 januari 2004 infördes krav på godkänd advokatexamen för inträde i Sveriges advokatsamfund. Endast den som har genomgått föreskriven utbildning och avlagt godkänd advokatexamen kan antas till ledamot av samfundet om inte styrelsen medger undantag.

Anmälan
Biträdande jurister på advokatbyrå kan anmäla sig till advokatexamen delkurs 1-3 via Advokatsamfundets webbsida. Jurister vid juristfirma kan anmäla sig genom e-post till utbildningsavdelningen.

Då kurserna snabbt blir fullbokade rekommenderars tidig anmälan.

Avanmälan
Avanmälan till advokatexamen delkurs 1-3 ska ske skriftligt via e-post till utbildningsavdelningen senast 30 dagar innan kursstart. Efter att avanmälningsdatum har passerats återbetalas ingen del av kursavgiften.

Platsen är personlig och kan inte ersättas av annan person.

Kölista
Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på kvalifikationstid (år och månad då den köande tidigast kan söka inträde i Advokatsamfundet).

Turordning av delkurs
Delkurserna måste tas i turordning. Vid bokad plats på en delkurs utan att ha plats på föregående delkurs ansvarar juristen själv för att avanmälan görs av den bokade kursen inom föreskrifterna för avanmälan.

Återbetalning vid sjukdom
Vid avbokning på grund av sjukdom krediteras kursavgiften minus 4500 kronor vilket motsvarar kostnaden för helpension på kurshotellet. Sjukanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen innan kursen har startat. För kreditering ska frånvaron styrkas med läkarintyg (scannat i e-post eller via post) senast 30 dagar efter kursstart.