Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Allmänna villkor konferenser & seminarier

ADVOKATDAGARNA
Anmälan
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbsida.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är 30 dagar före konferensen. Senare anmälan är välkommen i mån av plats.

Avanmälan
Avanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen senast 30 dagar före konferensen. Efter att avanmälningsdatum har passerats återbetalas ingen del av avgiften. Detta gäller även vid sjukdom.

Platsen kan överlåtas till kollega utan avgift. Alla deltagarbyten ska anmälas till utbildningsavdelningen via e-post innan konferensen.

Observera att en kollega som övertar en plats måste ta över båda konferensdagarna. Byråer som ersätter en person under en av dagarna kommer att faktureras full avgift för båda deltagarna.

Kölista
Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på anmälningsdatum.

Bankett
Det finns ett begränsat antal platser till banketten som i första hand är reserverade för deltagare och föreläsare. I mån av plats är medföljande partner välkommen till en kostnad av 1400 kronor exklusive moms.

RAKEL
Anmälan
Advokater och biträdande jurister anmäler sig efter inloggning på Advokatsamfundets webbsida. Övriga inbjudna anmäler sig via anmälningsformulär i samband med kursbeskrivningen.

Sista anmälningsdag
Sista anmälningsdag är 30 dagar före konferensen. Senare anmälan är välkommen i mån av plats.

Avanmälan
Avanmälan ska ske via e-post till utbildningsavdelningen senast 30 dagar före konferensen. Efter att avanmälningsdatum har passerats återbetalas ingen del av avgiften. Detta gäller även vid sjukdom.

Platsen kan överlåtas till kollega utan avgift. Alla deltagarbyten ska anmälas till utbildningsavdelningen via e-post innan konferensen.

Kölista
Uppgradering från kölista till bokad plats baseras på anmälningsdatum.