Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Rakelkonferens 2017

Rakelkonferens, 6 april 2017 (4 kurstimmar)

Logga in för att anmäla dig

Kursbeskrivning

Sveriges advokatsamfund och nätverket Hilda inbjuder till Rakelkonferens torsdagen den 6 april 2017 på Grand Hôtel i Stockholm.

Advokatsamfundets och Nätverket Hildas årliga konferens Rakel samlar deltagare från hela rättsväsendet till en mycket uppskattad eftermiddag och kväll med information, inspiration och mingel.

OBSERVERA att anmälningsfunktionen på denna sida endast är tillänglig för advokater och biträdande jurister efter inloggning. Övriga anmäler sig via särskilt webbformulär, se länk längst ner på sidan.


PROGRAM

Torsdag 6 april 2017, Spegelsalen, Grand Hôtel, Stockholm

12.15–12.55 Registrering med kaffe och smörgås/wrap

13.00–13.10 Anne Ramberg, Advokatsamfundets generalsekreterare, hälsar välkommen

13.10–14.10 Robert Egnell: Kvinnor, jämställdhet och den effektiva organisationen - varför och hur?

Varför bör olika organisationer sträva efter ökad jämställdhet? Handlar det om effektivitet, lönsamhet eller helt enkelt alla människors lika rättigheter? Om vi tror på mångfald och jämställdhet, hur åstadkommer man organisationsförändring i de riktningarna trots traditionella mansdominerade miljöer? Med hjälp av lärdomar från många års arbete för ökad jämställdhet i både militära och civila organisationer diskuterar professor Robert Egnell olika strategier för att uppnå inte bara ökad jämställdhet - utan även bättre resultat.

Robert Egnell är professor i militärsociologi och chef för institutionen för säkerhet, strategi och ledarskap vid Försvarshögskolan. Han är också senior fellow vid Georgetown University där han bland annat arbetar för Georgetown Institute for Women, Peace and Security. Fokus ligger då på genusperspektiv och kvinnors integrering i militära organisationer. Robert Egnell disputerade i ämnet War Studies vid King's College London. Han har sedan dess undervisat i internationella relationer och konfliktlösning på universitetet i Dar es Salaam, Tanzania, varit förste forskare på FOI och även varit visiting professor and director of teaching vid Security Studies Program vid Georgetown University. Robert Egnells publikationer omfattar en lång lista artiklar i akademiska tidskrifter, och även en rad böcker vid internationella förlag. Han startade och driver även nätmagasinet Mänsklig Säkerhet sedan 2015.


14.10-14.20 Paus/förflyttning

14.20-15.20 Parallella seminarier 1-3: boka ett av dessa.

1. Heléne Lövung och Peter Starck: Mod, makt och mening – vem blir domare och chef i domstol? Om Domarnämndens arbete utifrån ett ledarskapsperspektiv.

Heléne Lövung och Peter Starck talar om Domarnämndens uppdrag att föreslå regeringen vilka som ska utnämnas till ordinarie domare samt betydelsen av personlighets- och begåvningstester vid rekrytering av chefsdomare.

Helene Lövung är kanslichef vid Domarnämnden sedan 2014. Hon var tidigare stf. chefsjurist vid Advokatsamfundet och var dessförinnan rådman vid Förvaltningsrätten i Stockholm.

Peter Starck är leg. psykolog samt ledarskaps- och organisationskonsult med nära 30 års erfarenhet av bl.a. ledarutveckling, arbetsrelaterad problemhantering och ledarrekrytering. Han har medverkat vid ett stort antal rekryteringar av chefer till Sverige Domstolar.


2. Charlotta Kronblad: Framtidens juridiska tjänster

Digitaliseringen av juristbranschen öppnar inte bara upp för nya teknologier och metoder utan förändrar också branschens grundstruktur. Detta innebär fantastiska möjligheter för branschens utveckling, men kan också innebära en risk för befintliga spelare som plötsligt möter konkurrens från nya aktörer med nya affärsmodeller. Charlotta Kronblad beskriver hur digitaliseringen påverkar framtidens spelplan och hur företagen kan möta dessa förändringar.

Charlotta Kronblad forskar på Chalmers tekniska universitet kring digitalisering av professionell serviceindustri. Under hösten 2016 genomförde hon en omfattande studie av den svenska juristbranschen. Därigenom studerade hon både implementering av digital teknologi och uppkomsten av nya affärsmodeller och organisationsstrukturer. Med tio års praktisk juridik erfarenhet (från advokatbyråerna MAQS och Mannheimer Swartling, tingstjänstgöring samt juristavdelningen på AB Volvo) har Charlotta en praktisk ansats och omsätter gärna teori i praktiska råd.


3. Birgitta Ohlsson: Duktiga flickors revansch

Birgitta Ohlsson talar om sin debutbok Duktiga Flickors Revansch (Bokförlaget Forum), om varför meritokrati, flit och strävsamhet måste uppvärderas i dagens samhälle. Varför högpresterande kvinnors duktighet måste börja synas i plånboken, värma självkänslan ömt och om konsten att vara duktig för sin egen skull. Om motståndet, möjligheterna och myterna kring kvinnors prestationer och feministiska budord kring hur kvinnor tar sig fram.

Birgitta Ohlsson är riksdagsledamot för Liberalerna sedan 2002. Hon var under åren 2010-2014 EU- och demokratiminister, 1999-2002 ordförande för Liberala Ungdomsförbundet och åren dessförinnan ledarskribent på Dagens Nyheter, Västerbottens Kuriren, Sundsvalls Tidning och Vestmanlandsläns Tidning. Hon ingår i World Economic Forums ledarskapsnätverk Young Global Leader sedan 2012.


15.20-15.50 Kaffepaus

15.55-17.00 Sara Öhrvall: Turbulenta marknader - om digitaliseringens påverkan på samhällsstrukturen, individernas beteenden och företagens affärsmöjligheter

Föreläsningen belyser de teknikområden där utvecklingen kommer att innebära stor påverkan på morgondagens marknader samt framgångsfaktorer för att leda digital transformation.

Sara Öhrvall arbetar som rådgivare och styrelseledamot i bl.a. SEB, Bonnier News, Bonnier Books, Nobel Museum, Umeå Universitet och Investor. Hon är även krönikör i Dagens Industri där hon bevakar tekniktrender. Sara Öhrvall satt under åren 2008-2014 i Bonniers koncernledning med ansvar för Research & Development. Under åren 2009-2011 var hon baserad i San Francisco för att starta upp Bonniers verksamhet i Silicon Valley. Hon jobbade tidigare på Volvo Cars där hon ansvarade för konceptutveckling av jeephybrider, sport- och miljöbilar. Tidigare erfarenheter inkluderar vd och delägare på varumärkesbyrån Differ och grundare av konsultbyrån Ninety, inriktad på innovation. Sara Öhrvall har också läst arkitektur och design på Parson School of Design i New York och är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Umeå.


17.00–ca 18.30 Alla deltagare välkomna till mingel med drink och snittar i Strömsalongerna och Vapensalen.

Målgrupp

Konferensen riktar sig till advokater och biträdande jurister samt övriga inbjudna via nätverket Hilda.

Kursledare

Se program ovan.

Kursavgift

1 350 kronor exklusive moms. I avgiften ingår kaffe, smörgås samt drink och tilltugg vid mingel.

Anmälan och avanmälan

För information om anmälan och avanmälan se allmänna villkor.

OBSERVERA att anmälningsfunktionen på denna sida endast är tillänglig för advokater och biträdande jurister efter inloggning. Övriga anmäler sig via särskilt webbformulär, se länk längst ner på sidan.

Sista anmälningsdag är 27 mars 2017.

Anmälan är bindande.

Kursplats

Grand Hôtel, Södra Blasieholmshamnen 8, Stockholm

Övrig information

Vid kursbokning på Advokatsamfundets hemsida www.advokatsamfundet.se skickas automatiskt en första bokningsbekräftelse per e-post. Cirka tre veckor före kurs skickas komplett kursbekräftelse per e-post.
Faktura skickas separat cirka tre veckor före kursstart.

Arrangör

Sveriges advokatsamfund och Nätverket Hilda genom Sveriges Advokaters Service AB.

Utbildningsavdelningen
Sveriges advokatsamfund
Laboratoriegatan 4
115 27 Stockholm

Tel: 08-459 03 00
E-post: kursinfo@advokatsamfundet.se

Länkar

Du som inte är advokat eller biträdande jurist anmäler dig här
Information om Grand Hôtel


1. Anmäl dig till konferensen under fliken "Anmälan konferens" (inloggning krävs).

2. Anmäl dig till ett av de tre parallella seminarierna under fliken "Boka seminarium".

3. Om du inte är advokat eller biträdande jurist anmäler du dig via detta webbformulär:

https://www.advokatsamfundet.se/Utbildning/Anmalan-Rakel-2017/