Nr 6 2015 årgång 81

Avtalslagen firar 100 år

I år fyller den svenska avtalslagen 100 år. De övriga nordiska avtalslagarna kom också till i början av seklet. Men trots att samhället ser helt annorlunda ut i dag har inga omfattande förändringar gjorts i de nordiska avtalslagarna, som i allt väsentligt liknar varandra. Frågan är om avtalslagen behöver reformeras nu? Uppfattningen hos nordiska forskare inom rättsvetenskapen och praktiker går isär. Några menar att lagen är obsolet och bör upphävas, andra att den är fullt användbar och att det inte finns något behov av att ändra den, och ytter­ligare andra att det finns skäl och utrymme för reformer. 

Läs mer

Advokaten 6, 2015 som pdf

Vad ska vi med Advokatsamfundet till?

”The function of bar associations to promote the rule of law – defining the rights of lawyers, educating the public about the rule of law” är titeln på ett anförande som FN:s tidigare rättschef och ... Läs mer »

Psykiatrimålsrutiner skapar etiska problem

Förvaltningsrätterna skickar dokument i mål om psykiatrisk tvångsvård till advokater innan de vet om advokaten åtar sig biträdesuppdraget. Det kan skapa stora etiska problem för advokaterna.

Läs mer »

Girjas i tankarna

Vissa uppdrag är roligare än andra. Ibland känns det till och med som en ynnest att ha fått just det uppdraget. Ett sådant är att biträda Girjas sameby i tvisten mot staten om rätten för samebyn at ... Läs mer »

Sök i vårt artikelarkiv

  Hjälp

Till avancerad sök

Senaste numret som pdf

Omslag Advokaten nr 6/2015, länk till PDF

Redaktion

Chefredaktör
Tom Knutson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 25
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Kamilla Kvarntorp
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 07
Fax 08-662 30 19
E-post

Journalist
Magnus Andersson
Laboratoriegatan 4
Box 27321
102 54 Stockholm
Tfn 08-459 03 03
Fax 08-662 30 19
E-post