Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju Andreas Victor

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Antalet förhandlingar i domstol har minskat betydligt. Östersunds tingsrätt ställer in många mål för att det inte ska bli för trångt i och utanför tingssalarna. Handsprit och handtvätt är viktiga arbetsmoment, samt att hålla klienter på lite avstånd för allas bästa.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Vi begränsar antalet klientbesök och arbetar bort balanser inom konkurser och domstolsärenden med skriftlig handläggning.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

Det viktigaste är att vi håller oss friska och så långt det går är tillgängliga för rättssökande.

Hur reagerar dina klienter?

Flera klienter har blivit besvikna när förhandlingar skjuts på framtiden. Samtidigt är alla förstående inför den rådande situationen.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Följ Folkhälsomyndighetens råd och utsätt dig inte för smittrisker i onödan. Det kommer bättre tider!