Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju Anna Hellron Wikström

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Vi advokater som arbetar med brottmål och familjerätt är ofta på förhör, möten med parter och ombud och förhandlingar, och vi träffar vanligtvis väldigt många olika personer varje dag. En del förhandlingar i domstol har nu ställts in, muntliga förberedelser hålls i stora salar, och många möten sker istället via videosamtal eller telefon. När det gäller föräldrar som har umgänge med umgängesstöd närvarande har socialtjänsten i vissa fall meddelat att sådant umgänge ställs in helt. I ärenden där föräldrar bor i olika länder leder corona till att barnet kanske bara träffar den ena föräldern under en längre period, då det inte går att resa. Andra separerade föräldrar ser olika på hur deras barn ska hållas ifrån smittorisker vilket är en stor utmaning för dem, då de inte kan påverka hur den andra föräldern väljer att agera. Brottsutredningar fördröjs eftersom många förhör inte blir av och skjuts på framtiden. Inledningsvis hade vi en del avbokningar av konsultationer, men klienterna verkar nu ha ställt om till att gärna boka videosamtal eller telefonkonsultationer. Hos oss har arbetsbelastningen och antalet nya ärenden inte minskat som det ser ut nu.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Jag och mina kollegor arbetar hemifrån i största möjliga utsträckning och kommer bara in till kontoret om vi har en medling i familjemål eller något klientmöte där det är nödvändigt. I övrigt närvarar vi bara fysiskt vid polisförhör och förhandlingar i domstol. Kontoret är bemannat av en person som tar hand om all administration och hanterar post, telefon, handlingar osv. Vi har en hel del konsultationer via video och telefon och märker att klienterna i allt större utsträckning efterfrågar just det. Vi informerar klienterna om hur vi möter gällande riktlinjer och hur de kan kontakta oss med kort varsel om någon har symptom och vi behöver ändra formen för ett inplanerat möte.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

En utmaning kommer att bli alla förhandlingar och utredningsåtgärder som har ställts in under våren. Hur vi ska kunna tillvarata klienternas rättigheter på ett tryggt vis, men utan att handläggningen av mål fördröjs för mycket. Att barn inte riskerar att fara illa eller vara kvar i otrygga situationer. En del klienter skjuter upp viktiga möten kring frågor som man bör ta, och i vanliga fall skulle tagit, hjälp i. Vikten av ett personligt första möte är också en utmaning för många klienter. Om man ska gå in i en lång rättsprocess vill klienten givetvis skapa sig en tydlig bild av advokaten som ska företräda dem, och det underlättas om man kan sitta ner vid ett personligt möte. En annan utmaning kan vara att hitta tillförlitliga sätt för oss att kommunicera digitalt med vissa av våra klienter.

Hur reagerar dina klienter?

Det är lite olika. I och med pandemin erbjuder vi, förutom personliga möten på vårt kontor, våra klienter telefon- eller skypekonsultationer i betydligt högre grad än tidigare. Många är väldigt positiva till att de själva kan avgöra hur de vill ha konsultationen. Vi märkte under några veckor tidigare i vår att klienterna ville boka om möten tills det ”går att ses igen” medan de nu bokar in konsultationer digitalt istället.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Att vi alla skall vara rädda om varandra, följa Folkhälsomyndighetens råd och vara uppmärksamma på personer i vår omgivning som kan behöva stöd eller hjälp på olika vis. Vi har alla ett ansvar för att stoppa smittspridningen. Ett annat viktigt råd är att ta kontakt med oss advokater om de behöver vår hjälp. Vissa saker kan och bör inte skjutas upp – hjälp finns att få även nu.