Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju med Åsa Erlandsson

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Jag arbetar ju med arbetsrätt. Och är det något som våra klienter har frågor om just nu så är det just mitt expertområde, arbetsrätt. Så för min personliga del så har coronasituationen inneburit att jag – och hela vårt arbetsrättsteam – har otroligt mycket att göra. Och det vi har att göra handlar också om riktigt svåra frågor. Det är många klienter som snabbt hamnat i riktigt ansträngda situationer. Och behöver snabba svar på frågor som aldrig tidigare varit aktuella. Till exempel har ju regeringen föreslagit ett stöd vid så kallat korttidsarbete/korttidspermitteringar där klienter har berättigade krav på snabba och riktiga svar på frågor där lagen (i skrivande stund) ännu inte ens är klubbad och där det inte finns någon som helst tillämpningspraxis att falla tillbaka på. Ur ett annat perspektiv så innebär coronasituationen ett helt nytt arbetssätt såtillvida att nästan all rådgivning sker per Skype, Teams eller telefon och e-post. Och hemifrån. Vi jobbar inte från kontoret annat än i rena undantagsfall. Ska jag se något positivt så är det att vi alla snabbt har fått lära oss och vänja oss vid den digitala arbetsplatsen. Och här vill jag gärna passa på att ge en stor eloge till vår HR och administration som verkligen stöttat oss i att få allt att fungera, både med teknik, genom att svara på frågor om stort och smått och med tips om hur vi håller uppe lagarbetet och det sociala även när vi inte ses fysiskt.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

Att snabbt kunna ställa om och bistå klienter i en situation där ingen varit tidigare och som är i ständig förändring. Det är andra frågor som klienter har behov att få hjälp med nu än för bara ett par månader sedan, och vi behöver vara lyhörda för den situation våra klienter befinner sig i.

Hur reagerar dina klienter?

Som sagt, jag jobbar med arbetsrätt så den naturliga kontakten jag har är att de till följd av krisen behöver göra neddragningar av olika slag. Och det är ju inga positiva saker för någon. Men generellt så tycker jag att klienterna approcherar situationen med ett mycket stort mått av ödmjukhet och respekt.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Att lägga lite tid på att tänka efter. Och sedan agera snabbt. Allt för att vara redo när det vänder. För det kommer det att göra.