Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju med Christina Griebeler

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Den största förändringen rent praktiskt är att alla möten hålls digitalt och att alla resor faller bort, liksom samtalen med kollegorna i korridoren och i fikarummet.  

Uppdragen har också förändrats. Lagstiftaren är kreativ och snabb just nu, och en del nya, delvis tillfälliga regler har införts med anledning av corona. Det gäller för Sverige och för Tyskland, där jag är verksam, men även för andra länder där våra klienter har dotterbolag, kunder eller leverantörer. Vi hjälper våra klienter att lista ut vilka finansiella stödåtgärder som kan komma ifråga, eller vad den nya tyska coronalagen om upphävande av skyldigheten att ansöka om konkurs innebär i praktiken, vilket lands regler om korttidsarbete som gäller för vilka medarbetare och vilka möjligheter hyresvärden har om hyresgästen inte kan eller vill betala hela hyran för en lokal om hyresgästens restaurang eller butik har stängts enligt beslut av regeringen. I ett fall stoppades förhandlingarna om en refinansiering av bankerna på grund av corona då klienten är verksam i den hårt drabbade branschen för stora evenemang. Nu diskuterar vi istället en coronafinansiering där tyska staten står för en stor del av bankens kreditrisk i och med en statlig garanti.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Liksom alla andra hade vi inget färdigt koncept i lådan för en situation som denna. Vår byrå har kontor i två olika delstater i Tyskland, ett i Frankfurt som ligger i delstaten Hessen och ett i Berlin. Kontaktförbud, stängningar av skolor och dagis och övriga begränsningar och skyddsåtgärder varierar till en viss del mellan de olika delstaterna. Vi samarbetar med hela teamet oavsett kontor, och det är därför viktigt för oss att ha ett koncept som fungerar för hela verksamheten och som tryggar säkerheten för våra medarbetare.

Sedan i mitten av mars arbetar i stort sett alla våra jurister och delar av vår administrativa personal på distans, men vi har alltid en viss bemanning även fysiskt på våra kontor. För tre veckor sedan införde vi ett rullande schema så att alla jurister kan vara på kontoret cirka två dagar i veckan. Vi följer utvecklingen och arbetar intensivt med att löpande se över våra rutiner i takt med att skolorna börjar öppna igen och kontaktförbudet lättas upp både i Frankfurt och i Berlin.

Lyckligtvis har vi alltid prioriterad och ligger i framkanten med vår IT-infrastruktur, något som inte minst nu visar sig vara mycket värdefullt. Utöver olika externa webinarier som vi medverkar i fortsätter vi hålla möten, utbildningar, språkundervisning och förhandlingar via videolänk. En positiv bieffekt som vi ser med vår internationella klientbas är att vi ser våra klienter oftare nu när det blivit vanligare med videomöten istället för telefonsamtal.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

Den största utmaningen jag ser är att ingen vet hur situationen kommer att utvecklas. Vi vet ännu inte vilka effekter corona kommer att ha på våra klienter och på vår egen bransch på kortare och på längre sikt. Vi advokater får visa att vi är flexibla och kan anpassa oss och vår verksamhet efter våra klienters behov även i det nuvarande läget – en fråga som är viktig idag kan vara högst irrelevant imorgon när nya utmaningar ska bemästras. Vi måste upprätthålla och stärka våra kompetenser och klientbas, alltid ha rätt bemanning och IT-infrastruktur samtidigt som vi inte vet om eller när vi kommer till en punkt där vi vågar prognostisera marknadssituationen och uppdragsläget igen. I all ovisshet får vi inte glömma att främja motivation och laganda bland våra medarbetare. Ett väl fungerande team är vår viktigaste investering i en oviss framtid.

Hur reagerar dina klienter?

Väldigt olika. En del kör på med sina projekt som vanligt, andra avvaktar (eller tvingas avvakta) eller hittar nya lösningar. En gemensam nämnare är väl att alla gärna skulle vilja få fart på affärerna igen, men det är inte så att alla sitter i startgroparna. Många klienter vi pratar med i dagarna uppskattar möjligheten att dela med sig av sin oro och att kunna bolla tankar med oss, även om det inte gäller ett juridiskt problem.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Håll kontakten och kommunicera öppet och tydligt med era banker, leverantörer och kunder. Att ställa rätt frågor och att både ge och få relevant information så tidigt som möjligt kan vara avgörande just nu.