Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju Magnus Nedstrand

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Jag är specialiserad på rådgivning mot företag i ekonomisk kris. Jag är konkursförvaltare sedan 1991 och även företagsrekonstruktör.

Det är uppenbart att covid-19 är en stor utmaning för mig och mina kollegor som har denna kompetens. Behovet av kvalificerad juridisk rådgivning är mycket stort. Det är många företag som behöver konkreta juridiska råd och det är min roll att vägleda mellan de olika alternativen. Det är också utmanande när förändringar görs av lagstiftaren i snabb takt.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

En tydlig trend är att antalet företagsrekonstruktioner har ökat, och den lagen är ju tänkt att tillämpas vid tillfällig likviditetskris med mera, vilket ju typiskt nu har skett i flera branscher.

För advokatkåren är det viktigt att lyfta fram vår juridiska kompetens, vår etik och våra jävsregler. Det finns flera andra aktörer som nu erbjuder sina konsulttjänster där dessa kvalifikationer saknas.

Hur påverkas dina klienter?

Vi på Delphi skriver nyhetsbrev till klienter och samarbetspartners och har också haft olika seminarier. En digital form, så kallat webinar, har varit mycket uppskattat. Vi har haft flera. Det finns även många nya mötesformer digitalt som vi använder i olika ärenden.