Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju Maria-Pia Hope

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

En ganska stor del av vår rådgivning just nu rör coronasituationen. Det handlar om allt från frågor om arbetsmiljö och korttidspermitteringar till rådgivning kring skattelättnaderna i regeringens stödpaket och att förhandla om villkoren i finansierings- och hyresavtal. Vi ser också att investerare börjar titta på de möjligheter som börsvolatiliteten skapar, och att rekonstruktions- och insolvensärendena ökar i de mest drabbade branscherna.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Den absoluta majoriteten av våra medarbetare arbetar på distans från sina hem.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

Vi stora affärsjuridiska byråer brukar ju kunna ställa om ganska bra i kriser, och det gäller även den här gången. Det är egentligen bara frågornas karaktär som skiftar. En utmaning är om det nuvarande oklara läget varar länge och det blir stiltje.  

Hur reagerar dina klienter?

Vi ser att en hel del transaktionsrelaterade projekt läggs på is, och att många avvaktar större tydlighet kring läget och utvecklingen innan man påbörjar nya projekt.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Ungefär detsamma som vi tillämpar internt – scenarioplanera, utvärdera vilka möjligheter som finns genom de nya stödåtgärderna, och kommunicera tydligt och frekvent både internt och externt.