Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju Peter Näslund

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Mycket och samtidigt inte alls. Nu ersätter mejl, videomöten och telefonsamtal stor del av min regelbundna kontakt såväl internt inom DLA Piper som gentemot klienter. Större delen av min interna kommunikation med kollegor sker via filmsnuttar som jag lägger ut regelbundet eller videomöten. Det går lika bra att utföra arbetet men mycket görs på ett nytt sätt. Inte minst det upphörda resandet är en stor förändring som jag inte alltid saknar.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Redan i mitten av januari satte vi en biträdande jurist i karantän som kom hem från arbete vid ett av våra vårt kinesiska kontor. Vi var därmed tidigt ute med att hitta information och ta ställning i frågorna och när Folkhälsomyndigheten meddelade att viruset hade nått samhällsspridning meddelade vi alla våra medarbetare att de i så stor utsträckning som möjligt skulle jobba hemifrån – och det gör vi fortfarande. Vissa möten är fortfarande viktigt att kunna ta fysiskt och därför har vi ändå valt att hålla vårt kontor öppet men med distans och mycket handsprit. Den nya situationen har även satt fart på digitala projekt som vi påbörjade redan innan krisen och legal tech är ett ännu större fokus hos oss nu.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

De digitala arbetssätten är här för att stanna och jag ser att vi tillsammans med våra klienter kan försätta att utveckla innovativa lösningar som i framtiden ger större effektivitet och skapar nya möjligheter. Jag ser utmaningen i att hålla fast i det vi nu har lärt oss och fortsätta utveckla nya sätt att arbeta på.

Hur reagerar dina klienter?

Alla har reagerat med stor förståelse för den situation vi nu befinner oss i och det har skapats en stark vi-känsla i form av att vi ska klara oss igenom detta tillsammans. Många av våra klienter har verksamhet över hela världen och när juridiska distrikt snabbt ändrar lagar och regler har klienter behövt hjälp med att tolka och agera på det som införs. Att vi är en stor global advokatbyrå har underlättat. Många klienter har också upplevt starkt negativa ekonomiska följder och vi på DLA Piper stöttar i alla lägen med de bästa juridiska råd vi kan ge.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Det går att planera för en förändring oavsett om du vet exakt hur förändringen kommer att bli. Håll koll på din marknad och omgivning, se över verksamheten och planera för den förändring du tror kommer – så att du står redo. Den som är mest lyhörd för förändringar och kan anpassa sig snabbt till nya omständigheter kommer att klara sig bäst.