Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju med Rebecka Lewis

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Vi har minimal bemanning på byrån. En medarbetare som kan promenera till och från kontoret är där och bevakar och sköter administration. Vi andra arbetar mest hemifrån när vi inte är på förhör eller förhandlingar. Vi undviker alla fysiska möten som istället kan tas per video eller telefon och undviker att besöka häkten och boenden i onödan. Personligen har jag fått en hel del förhandlingar inställda under våre,n men jag har också haft ett något större inflöde av frihetsberövade mål som åtminstone just nu verkar väga upp effekten av inställda mål. Det har även uppstått en hel del frågor i vårdnadsmål angående hur och om umgänge mellan föräldrar i andra städer skall genomföras.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

Ett stort problem för mindre byråer inom humanjuridik är att många förhandlingar och asylutredningar i nuläget ställs in, vilket senarelägger möjligheten att fakturera. Detta kan skapa likviditetsproblem som kan slå hårt mot vissa byråer. Särskilt i Stockholm där de fasta utgifterna ofta är högre. Det är glädjande att Advokatsamfundet har kontaktat domstolar angående problemet i syfte att de i större utsträckning skall godkänna förskottsfakturering. Förhoppningsvis kommer sådana yrkanden att beviljas i hög utsträckning. Ett problem som kan uppstå är att advokater, åklagare eller nämndemän i fristmål blir sjuka, och frågan är då hur situationen ska lösas. Jag tror att advokater i vanliga fall undviker att ställa in åtaganden om de inte är väldigt sjuka. Enligt nuvarande rekommendationer ska ju alla stanna hemma vid minsta sjukdomssymtom. Det återstår att se hur rättsväsendet påverkas av detta. Det finns även en hel del advokater som är äldre och som tillhör riskgrupper.

Hur reagerar dina klienter?

De flesta har varit förstående, och det handlar ju också om omsorg om klienterna, att inte riskera att de utsätts för smittorisk. Frihetsberövade klienter har det extra svårt just nu. Besök från anhöriga är inte tillåtna, de har inte längre rätt att få pengar utifrån, och på detta så undviker många advokater sociala besök på grund av risken för smittspridning.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Ha tålamod. Vi är alla i en mycket annorlunda situation. Vi måste alla ta ansvar för att sakta ner smittspridningen.