Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju med Reine Nelson

Hur påverkar Corona-situationen ditt arbete?

Jag har flera förhandlingar som blivit inställda så jag lever just nu i en karantänliknande situation.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Jag samarbetar nära med advokatfirman Bastling & Partners AB och verksamheten fortgår.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

För alla finns oklarheten om utsatta och planerade förhandlingar blir av eller inte. Frågan om närvaro via videolänk i olika sammanhang kommer givetvis ofta upp.

Hur reagerar dina klienter?

Eftersom läget är så väl förankrat hos allmänheten har jag mött förståelse hos klienter.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Eftersom oron för smitta är ömsesidig så blir det naturligen en diskussion om förutsättningarna för att kunna genomföra förhandling.