Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Intervju Sten Bauer

Hur påverkar coronasituationen ditt arbete?

Det är fascinerande hur snabbt många olika frågor kunde ersättas av en huvudfråga: hur kan klienterna och deras företag anpassa sig för att klara coronakrisen? Jag arbetar huvudsakligen med arbetsrätt och rådgivningen har blivit väldigt akut och omedelbar. Regelverket om bland annat korttidsarbete är nytt och klienterna ställer frågor som kräver omedelbara svar. Svårigheten ligger ofta i att reglerna är nya och saknar omfattande förarbeten. Det lämnar stort utrymme för tolkningar och därmed klienter i behov av vägledning. Jag arbetar också med icke-publika transaktioner och vissa pågående affärer lades på is omedelbart.

Hur arbetar ni på din byrå just nu?

Vi låter medarbetarna arbeta hemma om de vill och en del jurister väljer, precis som jag, att arbeta från kontoret. Våra kollegor på våra andra kontor världen över har drabbats hårdare eftersom vissa länder helt stängt ner. Mina kollegor i Spanien blev överlyckliga i måndags när de äntligen fick ta en löprunda i det fria.

Omställningen till ett än mer digitalt arbetssätt och att arbeta på distans har gått väldigt bra. Det är fantastiskt att vårt IT-system klarar av att vi är över 10 000 medarbetare som arbetar hemifrån varav cirka 6 000 är uppkopplade samtidigt. Genom tillgång till elektroniska akter med mera fungerar det utmärkt att arbeta hemifrån och videomöten ersätter fysiska möten på ett acceptabelt sätt. Även virtuella fikastunder och avstämningar med hela kontoret fungerar väl, men personligen saknar jag det fysiska mötet.

Var ser du de största utmaningarna nu för advokatbranschen?

Vissa delar av advokatbranschen gynnas så klart av kärvare tider. För branschen som stort, och särskilt för oss som global advokatbyrå, ser jag en risk i att globaliseringen stannar av som en följd av krisen. Risken är att länder ser mer till sin egen ekonomi vilket leder till risk för mer handelshinder och andra begränsningar. Minskad aktivitet på transaktionsmarknaden kan också bli en utmaning då det är en viktig motor i vår verksamhet.

Hur reagerar dina klienter?

Många klienter var oerhört snabba på att ställa om och anpassa sin verksamhet för att komma i fråga för de olika stöd som regeringen erbjuder. För många av våra klienter med verksamhet i flera länder har det varit en särskild utmaning eftersom stöden ser helt olika ut från land till land. Det har därför krävts en anpassning av råden för varje land. Vi ser också att klienterna vill behandla sina medarbetare lika vilket kan hindra dem från att utnyttja de statliga stöden.

Vad är ditt råd till klienterna nu?

Våra råd har självklart varit knutna till förutsättningar för stöden men även hur företagen skyddar sina medarbetare från smittspridning. En återkommande fråga för företag att ta ställning till är när deras marknad öppnar igen. Vi vet ganska lite om det idag, men vi vet mer än för en månad sedan. Jag har ofta gett rådet till företagen att planera för det värsta men att hoppas på det bästa.