Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Premiär för advokatexamen via Teams

Gott betyg för digital examen.

Fredagen den 24 april genomfördes den första advokatexamen via länk. 16 examinander fick redovisa sina kunskaper för examinatorerna via programmet Teams, istället för vid ett personligt möte.

Av utvärderingen att döma blev premiären en framgång. Så väl tekniken som bemötandet och upplägget fick genomgående höga betyg av examinanderna.

Syftet med att genomföra examinationen via länk är att minska smittspridningen under den pågående coronapandemin, samtidigt som jurister som genomgått de obligatoriska examenskurserna ska få möjlighet att genomgå examinationen.