Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Advokatsamfundet i dialogmöte om arbetsmiljö på domstolarna

Södertörns tingsrätt ledande, men stora problem på bland annat häkten och arrester.

Södertörns tingsrätt är ledande i preventiva åtgärder för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för advokaterna under coronapandemin, men det finns stora brister i arbetsmiljön för advokater, klienter och andra aktörer i rätten. Det framkom vid ett digitalt dialogmöte om arbetssituationen för professionella aktörer i domstolarna den 24 februari.

De medverkande advokaterna pekade bland annat på att videorummen på häkten och arrester är allt för små för att tilltalade, advokater, tolkar och vakter ska kunna hålla distans. Ventilationen är dessutom dålig, och det är oklart om rummen rengörs mellan förhandlingarna.

Advokaterna önskade att Södertörns tingsrätt, som kommit längts i arbetet med att skapa en coronasäker arbetsmiljö, ska sprida information om sitt arbete till övriga domstolar i Stockholmsregionen. De förde också fram en rad andra förslag vid mötet, bland annat om ett ökat samarbete mellan Stockholms tingsrätter, både kring arbetssätt och rent praktiskt med att erbjuda lokaler.

Vid mötet medverkade nio advokater och en biträdande jurist samt chefsjuristen Johan Sangborn, tillsammans med representanter för Södertörns tingsrätt.

Läs protokollet från mötet.

Läs mer om Advokatsamfundets insatser för advokaternas arbetsmiljö under coronapandemin.