Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regeringen föreslår ytterligare begränsat deltagarantal vid allmänna sammankomster

Förbud mot fler än åtta deltagare från 24 november.

Regeringen föreslår i en promemoria att möjligheten att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska begränsas ytterligare. Enligt förslaget i promemorian ska det vara förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare. Enligt den nu gällande förordningen är det högsta tillåtna antalet deltagare 50. Det tidigare undantaget för sammankomster och tillställningar som hålls på serveringsställen tas bort.

Förordningsändringen ska gälla tills vidare men bör enligt förslaget, mot bakgrund av de ekonomiska konsekvenserna och de ytterligare inskränkningarna i grundlagsfästa fri- och rättigheter som den innebär, inte gälla längre än absolut nödvändigt. Förordningen kommer att omprövas kontinuerligt. Utgångspunkten är att den föreslagna begränsningen inte ska gälla längre än fyra veckor.

Förordningsändringen föreslås träda i kraft den 24 november 2020.

Regeringens promemoria Förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare