Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

ECBA: En tilltalad ska ha rätt att närvara fysiskt vid sin egen rättegång

Uttalande från organisationen för europeiska brottmålsadvokater.

Den europeiska organisationen för brottmålsadvokater European Criminal Bar Association (ECBA) har gjort ett uttalande om vilka principer som bör gälla för användning av videokonferenser i brottmålsrättegångar efter att coronapandemin är över.

I uttalandet uppmanar ECBA både EU, Europarådet och organisationernas medlemsstater att se till att en tilltalad tillförsäkras rätten att alltid vara fysiskt närvarande när den tilltalades sak prövas och att förbjuda obligatorisk medverkan via videolänk för en tilltalad i den egna rättegången i inrikes brottmål.

ECBA:s uttalande om principer för användandet av videokonferenser i brottmål efter covid-19