Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

#medvilkenrätt och vad händer nu?

Seminarium med workshops 25 april.

#medvilkenrätt och vad händer nu?
Hur värnar vi attraktiviteten i advokatyrket på bästa sätt?
Vad kan Advokatsamfundet göra?

Advokat i framtiden bjuder in till seminarium med workshops där frågor med anledning av #medvilkenrätt och advokatyrkets popularitet ska diskuteras.

Seminariet leds av advokaten Eva-Maj Mühlenbock, som är vice ordförande i Advokatsamfundet. Eva-Maj Mühlenbock är också sammankallande i den arbetsgrupp som Advokatsamfundets styrelse har tillsatt med uppdrag att arbeta vidare med de frågor som har uppkommit i anledning av den enkätundersökning, riktad till kvinnliga advokater och biträdande jurister om sexuella trakasserier och angränsande frågor, som genomfördes efter uppropet #medvilkenrätt.

Moderator är Jana Söderberg, som är kommunikationstränare, föreläsare, författare och coach.

Välkommen till seminariet, med avslutande mingel, onsdagen den 25 april kl. 14.00–18.00 på Advokatsamfundet, Laboratoriegatan 4, Stockholm.

Bindande anmälan sker via e-post till irma.lahtinen@advokatsamfundet.se
och genom inbetalning av 150 kr (inklusive moms) på bankgironummer 5148-7759. Ange kst 4201.

Sista dag för anmälan är den 20 april, men antalet platser är begränsade och tillsätts löpande.