Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Vad gör Advokatsamfundet och varför ska man egentligen engagera sig i Advokatsamfundet?

Advokat i framtidens lunchseminarium med advokat Anna Steén 3 oktober i Malmö.

Välkommen till lunchseminarium med Advokat i framtiden tisdagen den 3 oktober kl. 12.00 på Advokatfirman Vinge, Östergatan 30 i Malmö.

Advokat Anna Steen gästar Advokat i framtiden och talar under rubriken

Vad gör Advokatsamfundet och varför ska man egentligen engagera sig i Advokatsamfundet?

Anna Steén

Anna Steén, delägare på Advokatbyrån Sigeman & Co, har ett långt engagemang i Advokatsamfundet. Hon har varit ledamot i huvudstyrelsen 2004–2010, styrelseledamot och sekreterare i Södra avdelningen, och sedan 2010 har hon undervisat i advokatetik framför allt på de obligatoriska kurserna. Hon är också examinator på advokatexamen.

Anna Steén berättar mer om vad Advokatsamfundet gör, varför hon tycker att det är viktigt att yngre engagerar sig i Advokatsamfundet och vad engagemanget i Advokatsamfundet betytt för henne personligen.

Anmälan

Bindande anmälan via e-post till sophia@advokathelen.se och genom inbetalning av 100 kr (inklusive moms) på bankkonto 5501-3300428 i SEB.

Glöm inte att ange Ditt namn samt ”AiF”.

Vänligen invänta bekräftelse på Din anmälan före inbetalning då antalet platser är begränsat.

Sista dag för anmälan är den 29 september 2017.