Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Cathrine Lilja Hansson

Cathrine Lilja Hansson
Har tidigare arbetat som rättssakkunnig i Arbetsmarknadsdepartementet samt som rättschef i Arbetsmarknadsdepartementet och därefter i Näringsdepartementet. Vidare har Cathrine Lilja Hansson varit förordnad som särskild utredare i utredningen Personlig integritet i arbetslivet (SOU 2009:44).

Aktuell:
Har nyligen utsetts av regeringen till ny administrativ chef för Arbetsdomstolen. Förordnandet började gälla den 1 maj i år.

 

”Det handlar ofta om att kunna titta bortom juridiken”

 

Gratulerar till din nya tjänst! Vilka utmaningar har du framför dig i din roll som chef för Arbetsdomstolen?
– Tack! Ja du, ungefär 95 procent av mitt arbete kommer att handla om att fortsatt arbeta som domare. Det som tillkommer är att jag får ansvar för personalfrågor, budget m.m. Arbetsdomstolen är en stabil och välskött domstol och jag ser inga behov av större förändringar just nu.  

 

De ombud som processar i Arbetsdomstolen – har du några tankar kring deras agerande i rätten?
– De ombud som vi har i Arbetsdomstolen är ju till stor del knutna till arbetsmarknadens organisationer. De är mycket väl bevandrade i såväl den materiella rätten som processrätten och nödvändig formalia. Även de advokater som processar här har förhållandevis goda kunskaper, så vi har turen att ha mycket bra ombud här i domstolen.

 

Det kan vara svårt som ung jurist att veta vilken inriktning inom juridiken man skall välja. Kan du berätta lite om din bakgrund och hur du hamnade där du är idag?
– Ja, jag hade absolut inte tänkt bli domare i alla fall. Under min tingsmeritering i Stockholms tingsrätt hade jag en stark förebild i lagmannen Carl-Anton Spak. Han var en av anledningarna till att jag blev intresserad av domaryrket. Jag tror att det mesta har handlat om att vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Mycket har styrts av slumpen.

 

Har du något tips till unga jurister som vill arbeta med just arbetsrätt?
– Jag tror att det finns en föreställning om att arbetsrätt är något väldigt annorlunda och svårt. Har man ett starkt intresse för civilrätt så har man också grunden till arbetsrätten. Relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och relationen mellan arbetsmarknadens parter är ju avtalsrättslig. En del av arbetet består också av att tolka kollektivavtal, där man använder sig av vanliga tolkningsprinciper. Jag tycker man ska ha som utgångspunkt att arbetsrätten i sig inte är svår.

 

Finns det något annat du tycker bör lyftas fram när det gäller arbetsrätt eller arbetet i Arbetsdomstolen?

– Abetsrätten är ett mycket intressant område som handlar om arbetsmarknadens funktionssätt och villkoren för bl.a. företagande och arbetstagare. Ofta handlar det om att försöka hitta lösningar. Många ärenden förliks innan de hinner gå till domstol och även när de hamnat i domstol förliks en hel del. Det handlar ofta om att kunna titta bortom juridiken. Kan man göra det kan man få utlopp för sin kreativitet i arbetet.