Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Eva Blum

Eva Blum

Eva Blum
Advokat och immaterialrättsexpert på Advokatfirman Lindahl.

Aktuell:
Föreläser i november i Amsterdam för organisationen Union.

 

”Jag lär mig mycket av att undervisa”

Du talar ofta om advokatens pedagogiska roll i arbetet gentemot klienterna. Vad menar du med det?
– När man arbetar som advokat handlar en stor del av arbetet, särskilt när man arbetar med klienter som inte har bolagsjurister, att förklara juridiken och visa klienten hur man kan använda juridik som ett instrument för att utveckla verksamheten. Som advokat har man en stor pedagogisk uppgift i att förklara juridiken på ett sätt så att den är lätt att förstå men samtidigt framställs korrekt.

Du har en lång erfarenhet av undervisning, både på högskolor och universitet och ute hos olika organisationer. Skiljer sig den pedagogiska rollen gentemot klienterna respektive studenterna?
– Jag började föreläsa när jag läste vid Uppsala universitet. Jag jobbade som amanuens under studietiden och fick möjlighet att undervisa både på juristutbildningen och på privata kurser. När jag var nyinflyttad i Skåne arbetade jag några år som adjunkt i juridik vid Malmö högskola och undervisade i bland annat immaterialrätt. Nu för tiden undervisar jag någon gång per år på specialkurs i immaterialrätt och processrätt vid juridiska institutionen, Lunds universitet. Föreläsningar hos klienter sker oftast i samband med att klienten är ny hos byrån eller när klienten byter ansvarig för immaterialrätten – emellanåt är föreläsningarna som väldigt strukturerade samtal. Alla som föreläser anpassar nog pedagogiken efter den som lyssnar – så ja, den pedagogiska rollen skiljer sig åt om jag föreläser för klienter eller för studenter. Något som jag dock alltid försöker få till – om inte gruppen är alldeles för stor – är ett klimat så att den som lyssnar också vågar ställa frågor. Det är förstås lättare ju mindre gruppen är och kanske också mer naturligt om det är en grupp där alla känner varandra.

Bör advokater föreläsa och undervisa mer ute hos klienter och på juristutbildningarna?
– Jag tror att många advokater redan idag föreläser hos sina klienter och jag tror det är fantastiskt bra om advokater föreläser på juristutbildningarna, av flera skäl. Det är ett bra sätt för studenterna att förstå hur juridiken används praktiskt. Jag tror också att det är bra för advokater att ha en nära och levande diskussion med forskare och lärare vid de juridiska institutionerna.

Hur får man de här uppdragen?
– Jag får en del av uppdragen genom kontakter. Det är väl som med allt annat, om man har erfarenhet av det och gör ett bra jobb så sprider det sig.

Får du personligen ut någonting av undervisningen?
– Jag får ut väldigt mycket av det! När jag föreläser hos klienter eller hos branschorganisationer lär jag mig om klienten och om branschen – en hel del praktiskt kunskap som är ovärderlig för att som advokat kunna göra ett bra jobb. När jag föreläser på grundläggande nivå för studenter lär jag mig vad det är som är svårt att förstå som icke-jurist – jag lär mig att förklara juridiken. När jag föreläser på specialkurserna på Juridicum i Lund har jag mer teoretiska diskussioner med studenterna, och många gånger också lärarna, som får mig att lösa och formulera problem på nya sätt. Så ja, jag lär mig mycket av att undervisa.