Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Minna Sjöstrand

Minna Sjöstrand

Aktuell:
Tillträder i dagarna som stabsjurist hos FN:s fredsbevarande styrkor i Sydsudan. Tills helt nyligen biträdande jurist på en affärsjuridisk byrå. 

 

”Kommer att sakna familj och vänner”

 

Hur gick det till när du sökte och fick ditt nya jobb?
– Jag sökte jobb på FN eftersom jag är intresserad av att jobba med internationell rätt, särskilt frågor rörande humanitär rätt och mänskliga rättigheter. Jag sökte jobbet genom en ansökningsprocess benämnd NCRE (National Competetive Recruitment Examination) denna process har numer ändrat format till viss del och har döpts om till YPP (Young Professionals Programme). NCRE och YPP-programmen är utformade för att rekrytera personer som befinner sig i början av sin karriär till FN och efter att man genomgått de prov som processen består av blir man placerad på en s.k. ”roster”. Lediga tjänster inom den yrkes- och personalkategori som man tillhör tillsätts genom anställning av personer från rostern. Rostersystemet innebär att man inte själv aktivt söker tjänster utan att man blir kontaktad genom en intresseförfrågan när en tjänst lediganslås. Jag blev genom denna process rekryterad till UNMISS (United Nations Mission in the Republic of South Sudan) vilket är FN:s fredsbevarande operation i Sydsudan.

Kan du berätta lite om vad du ska göra?
– Jag kommer att arbeta med utredning av och rapportering om brott mot FN:s interna regler vad avser Conduct and Discipline-frågor samt även med utbildning i och informationsgivande om dessa regler.

Vad tror du att du kommer att ha med dig från din erfarenhet som biträdande jurist som kommer att vara till nytta i ditt nya jobb?
– Ett jobb som biträdande jurist utvecklar ens kreativitet och flexiblitet. Denna erfarenhet tror jag att jag kommer att ha stor nytta av i min nya roll.

Nämn något du tror du kommer att sakna från Sverige?
– Det som jag naturligtvis främst kommer att sakna är familj och vänner.

Känner du dig rädd när du tänker på vart du är på väg?
– Nej.