Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Peter Bäärnhielm

Peter Bäärnhielm

Peter Bäärnhielm
Advokat

Aktuell:
Peter Bäärnhielm är sedan 1 januari 2012 delägare på Advokatfirman Vinge och ansvarig för Kapitalmarknadsgruppen. Peter Bäärnhielm kommer närmast från Carnegie Investment Bank AB där han var nordisk chef för affärsområdet Investment Banking och medlem i koncernledningen. Som advokat har han bl a varit verksam på Lagerlöf & Leman Advokatbyrå och 1993 grundade han tillsammans med tre andra kollegor Danowsky och Partners Advokatbyrå. Därutöver var han bl a i början av nittiotalet på SEB Enskilda (Enskilda Juridik). Peter har under åren arbetat med såväl aktiemarknadstransaktioner som M&A-transaktioner, alltifrån mindre svenska transaktioner till större komplexa internationella transaktioner.

Stora likheter i rollen som fiansiell respektive legal rådgivare

Hur känns det att återgå till advokatverksamhet efter nästan 15 år i banking?
– Det känns både spännande och utmanande att återgå till advokatverksamhet. Visserligen har jag jobbat en hel del med juridiska frågor även på Carnegie, först som jurist på och sedan som chef för investment banking. Detta gäller särskilt inom det området som jag nu ansvarar för på Vinge, kapitalmarknadsjuridik. Jag ser även stora likheter i affären som finansiell respektive legal rådgivare. Även om det såklart innebär att arbetet på advokatbyrå alltid har en legal koppling är det mest bestående intrycket hur stora likheterna är mellan de två rollerna. En annan reflektion är att jag har väldigt stor nytta av mina erfarenheter som finansiell rådgivare, vilket har gett mig en bred förståelse för affären och vilka drivkrafter som ligger bakom.

Vad kommer du att arbeta med primärt i din nya roll?
– Vinge har en stor bredd i sitt affärsutbud och jobbar med både industriella och finansiella klienter inom en rad olika branscher och specialistområden. En betydande del av ärendena är transaktionsrelaterade och som ansvarig för kapitalmarknadsgruppen kommer det framför allt att innebära arbete med transaktioner såsom utköp, börsnoteringar och kapitalanskaffningar, men även frågor rörande bolagsstyrning och löpande börs- och bolagsrättsliga frågeställningar.

Vilka tycker du är de största för- och nackdelarna med de olika rollerna?
– Rollen som advokat innebär rådgivning i fler skikt och fler rådgivningsuppdrag mot fler klienter, men är begränsad till frågor med legal anknytning. Som bankir har du större möjlighet att ta egna initiativ med avseende på de transaktioner som föreslås genomföras, men innebär samtidigt en begränsning till transaktionsrelaterat arbete.

Om du inte hade blivit jurist, vad tror du att du hade arbetat med då? Om du hade fått välja yrke fritt idag, hade du då valt en karriär som jurist?
– Jag har ju redan testat på en del andra saker under min karriär och fått inblick i en rad olika roller. När jag var ung var det självklart att jag skulle läsa juridik. Om jag hade ställt samma fråga idag hade kanske valet inte varit lika enkelt, utan arbetet som jurist hade fått konkurrens av andra intressanta jobb i finansbranschen, men valet hade mycket väl kunnat bli jurist. Under alla omständigheter hade det blivit ett jobba med anknytning till transaktioner och finansbranschen.

Vilka är de största utmaningarna och möjligheterna som du tror att advokatbranschen står inför?
– Det finns en rad utmaningar som rör dels sättet att arbeta på en advokatbyrå och dels förhållande till marknaden och klienter. När det gäller sättet att arbeta är det viktigt att hitta effektiva processer, att skapa de bästa utvecklingsmöjligheterna för personalen, men också vara väldigt tydlig med vilken utvecklingspotential som finns. Byrån måste kunna staka ut en tydlig karriärväg, men det är samtidigt viktigt att unga jurister får testa på olika saker och får möjlighet att spänna bågen tidigt i karriären. I förhållande till marknad och klienter måste advokaten inse att de är en del av ett integrerat system i affären – juridiken är en av flera viktiga frågor som påverkar klientens resultat. Hitta lösningar till klienten och stäm löpande av med klienten så att klientens intresse alltid är i fokus. En annan viktig fråga för branschen är att upprätthålla en hög effektivitet och lönsamhet. På möjlighetssidan blir samhället, allt annat lika, allt mer komplext och behovet av juridisk kompetens kommer sannolikt att fortsätta att öka. Om man som advokat fokuserar på de grundläggande frågor som berörs ovan och ser till att upprätthålla en hög effektivitet och servicegrad skulle jag inte vara så orolig för framtiden.