Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Stefan Lindskog

Stefan Lindskog

Stefan Lindskog
Justitieråd 

Aktuell
Ledamot av Högsta domstolen sedan 2008. 
Han har tidigare erfarenheter bland annat som adjungerad professor, sakkunnig i statliga utredningar, författare, advokat, skiljeman och som ordförande i Advokatsamfundets styrelse.

 

”Det finns inga genvägar”

Hur kom det sig att du valde att lämna advokatyrket och anta tjänsten som justitieråd?

– Frågan kom vid en läglig tid i livet. Jag har svårt att tänka mig något bättre yrke än att vara advokat. Men om man är intresserad av både juridik och samhällsfrågor är möjligheten att påverka rättsbildningen i en prejudikatdomstol i en sista yrkesfas en tilltalande utmaning.

 

Hur har du nytta av din breda bakgrund i din roll som justitieråd?

– Rättsbildningen ska vara anpassad till en föränderlig verklighet. Förförståelsen av hur det går till i verkligheten har alltså stor betydelse när det gäller att ta ställning till i vilken riktning rättsutvecklingen bör gå.

 

Du har länge varit aktiv i Advokatsamfundet. Hur började ditt engagemang och vad skulle du peka på som den främsta anledningen till att yngre jurister och advokater bör engagera sig i samfundets arbete?

– Jag hade som biträdande jurist en mentor (Folke Wistrand) med stort engagemang för advokatrollen och som följaktligen var engagerad i samfundsarbetet. Han fostrade mig nog till förståelse för advokatväsendets samhälleliga betydelse. Och när man ser på advokaternas samhällsroll i ett rättsstatligt perspektiv blir ett samfundsengagemang oundvikligt. Anledningen till att yngre jurister och advokater bör engagera sig i samfundets arbete är inte att det skulle gynna deras egenintresse (vilket det i och för sig gör i vissa hänseenden), utan därför att de vill vara med att värna det goda samhället och att göra det ännu bättre. Dessutom har man roligt.

 

Varför ville du bli jurist och vad tror du att du hade arbetat med om du inte hade blivit jurist?

– Att jag blev jurist handlar mest om tillfälligheter (även om min mamma alltid sa att som jag argumenterade borde jag bli advokat). Att jag blev advokat beror på att jag som tingsnotarie i rättssalen fick se en av de skickligaste sakförarna jag mött (Folke Wistrand, som jag sedan sökte jobb hos). Om jag inte hade blivit jurist kanske jag skulle ha ägnat mig att nationalekonomi på det ena eller andra sättet.

 

Vilket tips skulle du ge till yngre jurister och advokater i början av karriären?

– Det finns inga genvägar. Förbered Dig alltid sig på bästa sätt. Lyssna in situationen och överväg vilken nytta Du kan göra. Visa ödmjukhet och respekt för andra, men kräv det (med måtta) också tillbaka. Bygg nätverk och försök i varje relation ge minst lika mycket som Du hoppas att få. Se till att både Du själv och andra trivs och har kul.