Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fem frågor till Thomas Lagerqvist

Thomas Lagerqvist

Thomas Lagerqvist
Thomas Lagerqvist är verksam som senior counsel på Mannheimer Swartling och delar sin tid mellan Stockholm och Kina/Hongkong. Thomas är specialiserad inom transaktionsjuridik, internationell handel och CSR-relaterade frågor och har under de senaste tjugofem åren fokuserat på Kina, varav 20 år på plats i Hongkong/Kina.

Aktuell:
I en alltmer globaliserad och transparent omvärld, där klienter dels efterfrågar juridisk kompetens kring CSR-frågor (corporate social responsibility) och dels förutsätter att de advokatbyråer som de anlitar följer minst lika högt ställda CSR-relaterade krav som de själva, blir CSR-frågor allt viktigare för de affärsjuridiska advokatbyråerna. Thomas Lagerqvist har sedan ett antal år tillbaka varit en drivande kraft bakom Mannheimer Swartlings arbete med CSR-relaterade frågor.

”Var alltid trogen de ideal du anser det är värt att slåss för!! Bygg din karriär på den insikten!”

1. Du har sedan ett antal år tillbaka ägnat en stor del av din tid åt CSR-relaterat arbete och har bland mycket annat varit med och tagit fram Mannheimer Swartlings hållbarhetsredovisning. Hur väcktes ditt intresse för dessa frågor?

När jag ser tillbaka på mina dryga 40 år som advokat så ser jag en tydlig röd tråd genom allt jag professionellt engagerat mig i. Relationer och mänskliga möten. Båda kräver genuint intresse, fokuserad uppmärksamhet, insikter i beteenden och kulturella skillnader. Dessutom empati och den grundläggande insikten att ”no man is an island!”, vilket i sin tur leder till insikten att CSR/hållbarhet handlar om konsten att göra affärer i en värld där alla är beroende av varandra på det ena eller andra sättet. Arbetet som affärsjurist under 20 år i ett utvecklingsland som Kina, med sina mycket speciella utmaningar och problem, ledde till en mer konceptuell förståelse och fördjupade mitt intresse till den grad att jag började föreläsa om CSR på kinesiska universitet och andra liknanden institutioner i Asien.

2. Utöver ditt arbete inom CSR är du specialiserad inom en rad andra affärsjuridiska områden. På vilket sätt hör affärsjuridik och CSR-frågor ihop?

I grunden handlar båda om ”compliance”, vilket är en del av affärsjuristens DNA. Men skillnaden är att det inte bara handlar om legal regelefterlevnad. Det handlar dessutom och kommersiellt om ”market compliance”, det vill säga att leva upp till marknadens förväntningar på företagets beteende och kultur när det gäller CSR/hållbarhet.

Ligger man under nivån för ”legal compliance” blir man bestraffad, på alla tänkbara legala sätt. Men om man ligger över nivån för legal compliance men under nivån för ”market compliance” så blir man bestraffad genom att kunderna röstar med kundvagnen. Det första skadar legalt, och dessutom såväl kommersiellt som varumärkesmässigt. Det andra skadar definitivt varumärket men också, och framför allt, förmågan att de facto göra bra affärer, eftersom det inte blir några affärer.

3. CSR-frågor har över tiden blivit allt viktigare för advokatbyråer. Varför är det viktigt för byråerna att fortsätta att arbeta med denna utveckling?

Jag väljer att hänvisa till Claes Cronstedt som intervjuades på enahanda sätt som jag och som uttalade varför frågan om CSR/hållbarhet blir en framtidsfråga för den svenska advokatkåren, på samma sätt som den internationella:

”Utvecklingen av CSR (CR) kommer att få långtgående konsekvenser för såväl klientföretagen som advokaterna. Det nya och delvis tvingande regelsystemet blir också tillämpligt på advokaterna själva – i vilken utsträckning är dock ännu oklart.”

Han fortsätter:

”Pro bono är viktigt och ska uppmuntras men det har inte med CSR att göra enligt min mening. CSR är svårt att förstå för många klientföretag och efterfrågan på juridisk expertis har varit liten. Det kan vara orsaken till att advokaterna inte har hängt med i utvecklingen. Men CSR blir ett allt viktigare rättsområde som affärsadvokater måste behärska för att kunna tillgodose både klienternas och egna intressen. Det kommer advokaterna att inse.”

Jag håller med Claes. Vi har med vår GRI-rapportering (global reporting initiative) visat att vi vill ta ledningen även i denna framtidsfråga för branschen. Vi hade önskat att Advokatsamfundet hade visat samma insikt om att hållbarhetsfrågan är en framtidsfråga för hela branschen.

4. Du har en minst sagt lång erfarenhet av att arbeta internationellt, bland annat genom dina många år i Kina. Hur skulle du säga att synen på CSR-relaterade frågor skiljer sig åt globalt?

I all korthet, och därmed mycket generaliserat, så har naturligtvis frågan om CSR och dess betydelse en direkt koppling till mognaden i ett lands rättssystem och dess värdegrunder. Jag deltog vid ett tillfälle som inledningstalare på ett EU seminarium i Shanghai där jag utvecklade de konceptuella grunder som CSR/hållbarhet vilar på. I den efterföljande debatten diskuterade statsföretagen i panelen vem som hade skickat mest pengar till jordbävningskatastrofen i Sichuanprovinsen det året. Från konceptuell och tankeväckande inledning blev det en tävling om vem som hade skickat mest pengar. Det har ingenting att göra med CSR!!!

5. Avslutningsvis och en aning off-topic. Advokat i framtiden arbetar bland annat med att lyfta frågor som unga advokater och biträdande jurister tycker är viktiga att driva. Om du träffade dig själv som nyanställd, vilket råd hade du då givit dig själv då avseende din karriär?

Var alltid trogen de ideal du anser det är värt att slåss för!! Bygg din karriär på den insikten!