Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika: Agnes Andersson

Agnes Andersson

Agnes Andersson
Advokat

 

 

 

 

 

 

 


 

Varumärket Advokat

Som vi alla känner till har varumärken en stor betydelse i dagens samhälle. Vare sig vi vill det eller inte påverkas våra dagliga beslut av varumärkens makt över oss.

Ett varumärke (engelskans ”brand”) beskrivs ofta vara den magkänsla eller de associationer vi får av ett visst kännetecken. För företag som vill vara framgångsrika, både avseende personal, kunder och finansiering, är det centralt att identifiera vad bolagets varumärke ger för associationer – vad detta ”står för” hos allmänheten och - om märket inte står för det som önskas – diskutera hur detta kan förändras.

På samma sätt som det är viktigt för ett företag vad ett varumärke står för är det viktigt för oss inom ett yrke.

Vad står varumärket ”advokat” för?

För många personer och i många avseenden har varumärket advokat en positiv klang. Advokat förknippas med kvalité, hög etik och kunskap. I en del andra avseenden tror jag dock att vi måste diskutera vilka associationer varumärket advokat ger och hur vi kan stärka detta.

Jag träffar många studenter, unga nybakade jurister och tingsnotarier och diskuterar deras bild av hur det är att arbeta på advokatbyrå. Allt för ofta slutar det med att jag får bita mig i tungan för att inte bli allt för upprörd när jag hör deras svar. Den bild som målats upp för mig är i många fall minst sagt mörk. Studenter och notarier har fått höra negativa rykten om hårt klimat och hierarkier, men få berättelser om hur utmanande, flexibelt, omväxlande och intressant advokatyrket kan vara.

Många av de mest kompetenta juristerna flyr advokatvärlden. Inom vissa områden är tillväxten på advokater i princip obefintlig.

Men inom affärsvärlden är väl i vart fall varumärket Advokat redan tillräckligt starkt? Nej, skulle jag vilja säga! Visserligen har många advokater ett gott rykte och får ett gott omdöme av sina klienter. Men för många representerar varumärket Advokat någonting helt annat än jag skulle vilja att det stod för. Fortfarande har många en traditionell och delvis negativ bild av en advokat. Bilden av den klassiske advokaten - ofta en något stel, äldre advokat som man helst inte vill ha att göra med och som främst kontaktas vid en tvist - lever än.

Vi svenska jurister måste bli bättre på att kommunicera hur vi kan hjälpa till att skapa värden för företag. Hur vi kan vara med och driva affärer. Inte bara hantera tvister.

Advokatyrket står inför många utmaningar. Advokatens roll i det ekonomiska livet och i rättssamhället är ovärderlig. Vi går en tid till mötes där det kommer att vara brist på advokater som arbetar med privatpersoner. Detta gör att många av de som behöver en advokat istället tar råd av andra. Lyckas inte vi kommunicera fördelarna med advokatyrket till politiker och allmänhet är risken stor att områden som enligt min mening bör skötas av advokater i framtiden sköts av andra.

Vi måste bli bättre på att kommunicera hur vi skapar värde för våra klienter. Vi måste också bli bättre på att förklara fördelarna med vårt yrke - och då menar jag inte genom sedvanlig marknadsföring av den egna arbetsplatsen, vilket många byråer redan gör. Vi är en kår och tjänar på att locka och behålla duktiga medarbetare inom kåren.

Medvetet eller omedvetet är du som arbetar på advokatbyrå med och skapar de associationer varumärket Advokat ger upphov till. Ditt beteende och din inställning i förhållande till klien-ter, bekanta och vänner påverkar deras syn på varumärket Advokat. Jag tycker att det är dags att vi diskuterar hur vi kan utveckla och stärka varumärket Advokat.
Vilken magkänsla vill du att varumärket Advokat ska stå för?

Agnes Andersson