Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika: Ann Bergström

Ann Bergström 

Ann Bergström
Advokat

 

 


 

 

 

 

 

Fler måste våga satsa på humanjuridiken

Jag har arbetat på advokatbyrå i fem år och har uteslutande arbetat med humanjuridik. Även om jag såväl under studietiden som under min notarietjänstgöring tyckte att rättsområden som exempelvis kommersiell avtalsrätt var intressanta har jag alltid innerst inne vetat att jag vill arbeta med humanjuridik. Sedan den 1 januari 2010 driver jag egen advokatbyrå i kontorsgemenskap med min mentor och före detta chef. Eftersom mitt val av inriktning alltid känts helt naturligt för mig blev den första advokatkursen något av en chock.

På den första delkursen var vi ca 30 stycken biträdande jurister varav tre humanjurister och min bordsgranne vid middagen lyckades redan under förrätten dels antyda att jag arbetade med humanjuridik för att jag inte lyckats få arbete på en affärsjuridisk byrå dels deklarera att han personligen inte ville arbeta med ”den typen av människor”. Efter denna kurs började jag i större utsträckning följa diskussionen om bristen på humanjurister. I denna diskussion framförs ofta att ersättningsnivån för humanjurister är för låg vilket leder till att få biträdande jurister anställs och att det anses vara ”finare” att arbeta med affärsjuridik.  Jag håller med om att detta är verkliga problem och samfundet måste givetvis fortsätta sitt arbete med att höja timkostnadsnormen men fokus kan inte enbart ligga på ersättningsnivån för om så är fallet menar jag att vi gör oss alla en otjänst. Hur ska vi kunna rekrytera humanjurister om allt som nyutexaminerade jurister hör är att ersättningen för humanjurister är för låg, att många väljer bort humanjuridiken vilket leder till att det är svårt att finna kompetenta offentliga biträden och att det är mer status att vara affärsjurist. Utifrån ovanstående; låter en karriär som humanjurist lockande?

Enligt min uppfattning måste studenter och nyutexaminerade jurister få veta att majoriteten av alla humanjurister är det för att de gjort ett aktivt val, att det finns advokater som vågar satsa på humanjuridiken och nyanställa och att det finns många aspekter som gör att ett arbete med humanjuridik är oerhört tillfredställande. En humanjurist får förmånen att träffa intressanta människor under en period i livet då de är som skörast och försöka förändra deras liv till det bättre och får dessutom möjligheten att i stor utsträckning processa i domstol. Jag har fått den här möjligheten för att min mentor är en av de advokater som faktiskt vågat satsa på humanjuridiken och jag tror att vi i viss utsträckning måste skifta fokus för att fler ska våga.

Ann Bergström