Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika april 2014: Mikaela Källmén

Mikaela Källmén om hur notarietjänstgöringen gav henne ovärderliga kunskaper och erfarenheter för den affärsjuridiska karriären.

Mikaela Kjällmén
Mikaela Kjällmén

Kan notarietjänstgöring göra dig till en bättre affärsjurist?

En av de vanligaste frågorna jag får när jag träffar affärsjuridiskt intresserade studenter på arbetsmarknadsdagar och andra events (förutom kring hur mycket jag jobbar – det går upp och ner, ibland mycket och ibland lite mindre …) är om de borde sitta ting eller inte. När det kommer till karriärval är jag generellt sett emot alla former av ”borde” och förespråkar alltid att man ska göra det man vill och tycker är roligt. Men om du, precis som jag gjorde för några år sedan, arbetar med affärsjuridik och funderar på att sitta ting men av olika anledningar tvekar, vill jag genom denna artikel dela med mig av mina egna erfarenheter av notarietjänstgöring och hur jag är övertygad om att tiden i domstol har gjort mig till en bättre affärsjurist.

Jag började på byrå direkt efter mina studier och hade arbetat i byråns bank- och finansgrupp i drygt ett år när jag bestämde mig för att sitta ting. Jag trivdes otroligt bra både på byrån och med mina arbetsuppgifter men jag kunde inte riktigt skaka av mig min nyfikenhet kring notarietjänstgöring och hur det skulle vara att arbeta i domstol. Att sitta ting var långt ifrån ett lätt beslut och jag tvekade länge innan jag bestämde mig. Var det verkligen en bra idé att lämna något jag kände till och trivdes med för ett arbete jag inte visste något om alls och tänk om jag skulle vantrivas. Jag våndades även över att jag skulle ”missa” ett och ett halvt år på byrån och att jag skulle hamna efter i min karriär. I efterhand inser jag hur dumt det var att tänka så om en så ofantligt kort period i en förhoppningsvis lång karriär, och jag hade dessutom förmånen att arbeta på en byrå där man fortfarande får tjänstledigt för att sitta ting istället för att tvingas till det betydligt större beslutet att säga upp sig, så jag visste att jag hade ett arbete att komma tillbaka till. Till slut bestämde jag mig i alla fall för att jag ändå ville sitta ting, strunt samma att jag skulle hamna efter i byråkarriären. Det visade sig vara ett av de bästa beslut jag fattat. Inte bara hade jag helt fel i mina farhågor om att jag skulle hamna efter, jag fick dessutom med mig ovärderlig kunskap och erfarenhet som jag har otroligt stor nytta av i mitt arbete som affärsjurist.

Även om man ofta får ett väldigt stort ansvar tämligen omgående på en affärsjuridisk byrå tar det oftast en tid innan man får möjlighet att ensam leda större möten. På tingsrätten förväntas du däremot att redan efter en kort tid ensam och utan hjälp leda domstolsförhandlingar. Denna erfarenhet har lärt mig vikten av att noggrant förbereda sig inför möten för att kunna hantera de olika situationer som kan uppstå men även vikten av att snabbt kunna anpassa sig och hantera situationer som du inte kunde förvänta dig skulle uppstå (till exempel när den tilltalade svimmar eller när du inser att ett vittne nog egentligen borde ha kallats som målsägande). Att leda egna domstolsförhandlingar har gett mig en trygghet i att jag kan behålla lugnet även i oväntade situationer och detta har gjort mig mer självsäker i att ensam leda möten på byrån. Att leda domstolsförhandlingar har även gjort mig bättre på att fatta beslut. På byrån har du inte sällan ett team av experter nära tillhands eller du kan i vart fall ofta be att få återkomma om det är en fråga du inte vet svaret på. Som ordförande i en domstolsförhandling däremot förväntas du att snabbt fatta beslut eller ge svar på frågor och du har inte någon annan att falla tillbaka på än dig själv. Denna erfarenhet har utan tvivel stärkt mig även i min roll som affärsjurist och jag märker att jag har betydligt lättare att snabbt fatta beslut än jag hade innan jag satt ting.

Jag är dessutom övertygad om att tiden i domstol har gjort mig till en bättre avtalsjurist. Ofta när man skriver och förhandlar avtal är parterna till stora delar överens om huvuddragen i avtalet och framför allt positiva till att slutföra den stundande affären. Detta gör att de inte sällan har svårt att se att något skulle kunna gå fel och inte är intresserade av att fastna i potentiella problem eller juridiska teknikaliteter. I tingsrätten fick jag däremot snabbt en inblick i hur avtalen används i praktiken när parterna inte längre är överens. Detta har lärt mig vikten av att tänka ett steg längre när jag skriver avtal och försöka förhindra eller i vart fall minimera alla potentiella källor till missförstånd eller oklarheter.

Min tid i domstolen har även breddat min syn på juridiken i stort. Klienter på affärsjuridiska byråer förväntar sig ofta att man har kunskap inom flera juridiska områden än det som är ens specialistområde. Sedan jag kom tillbaka från domstolen har jag ofta haft stor nytta av den breda juridiska kompetens som jag fick genom att arbeta inom så många olika juridiska områden som man gör i en domstol. Utöver att ha stärkt mig i min roll som affärsjurist har det även på ett på ett personligt plan varit otroligt värdefullt att få inblick i andra delar av samhället än vad man normalt sett kommer i kontakt med på en affärsjuridisk byrå. Det är lätt att bli fartblind av tillvaron på byrå, särskilt när man är nyanställd och oerfaren, och när stora transaktioner blir vardag och när gigantiska köpeskillingar går från att fascinera till att bara bli siffror på ett papper är det nyttigt att ha sett något annat och vetskapen om att min och byråns klienters verklighet endast representerar en mycket liten del av samhället i stort har gjort mig mer ödmjuk och tacksam.

Jag har en enorm respekt för de många duktiga jurister och advokater som arbetar inom domstol eller med brottmål och humanjuridik. Och även om jag relativt kort tid in i notarietjänstgöringen insåg att en fortsatt karriär inom domstolen inte var något för mig är jag otroligt glad att jag tog beslutet att sitta ting och jag är övertygad om att det har givit mig ovärderliga kunskaper och erfarenheter som jag tar med mig i min fortsatta karriär inom affärsjuridiken.