Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika januari 2011: Mia Edwall Insulander

Mia Edwall Insulander
Mia Edwall Insulander
Advokat

Fördomar om advokater

Jag sitter och äter lunch tillsammans med min klient, målsäganden, på en restaurang i Gamla stan. Jag företräder honom i ett mål angående misshandel i Hovrätten. Vi pratar förstås om målet; hur det påverkat honom, vad som kommer att hända och om den kommande domen. Efter ett tag har vi uttömt ämnet – det blir en kort tystnad då ingen av oss riktigt vet vad vi ska säga till varandra. Då frågar han mig:
– Var spelar du golf?

Jag blev full i skratt. Golf är mycket långt ifrån mina intresseområden. Det visade dock tydligt vad han, min klient, hade för fördomar om advokater. De spelar alltid golf.

Allmänheten kan ibland ha en ganska fördomsfull bild av advokater, men förutfattade meningar finns även bland kollegor inom samfundet.

Advokat är en titel som förpliktar. Det är en av få titlar som är skyddad enligt lag. Enbart den som är ledamot av Sveriges advokatsamfund får utge sig för att vara advokat. Det är straffbart för andra att utge sig för att vara advokat.

Men vad har allmänheten för bild av advokater ?

Kanske en ganska fördomsfull bild. Som att de alltid tar mycket betalt. I mål som jag arbetar med, inom humanjuridiken, tycker man dessutom ofta att det är en ”stridshandling” att vända sig till en advokat. Om du har kontaktat en advokat i ett familjemål är det ”krig”.

Fördomen om att det alltid är en stridshandling att kontakta en advokat i familjemål tycker jag är mycket olycklig. Kontakten med en seriös advokat i ett familjemål innebär förhoppningsvis motsatsen till ”krig”. Med advokatens hjälp kan parterna lättare hitta konstruktiva samförståndslösningar som är mindre kostsamma och håller längre. Samförståndslösningar är oftast, enligt min uppfattning, bäst i tvister om barn men även i bodelningar.

Advokater inom humanjuridikens område tar oftast betalt enligt rättshjälpstaxan som år 2010 är 1 134 kr i timmen exklusive moms. Det är en alltför låg taxa som inte gynnar tillväxten av jurister och advokater inom humanjuridikens område. Det är svårt för mindre humanjuridiska byråer att ha råd att anställa nya jurister med den timtaxan. Det är också svårt att betala några högre löner.  Från politiskt håll får man dock inte mycket gehör för denna fråga. Till viss del beror det kanske på fördomen och bilden av att advokater alltid tar mycket betalt.

Vad har då vi advokater, jurister och kollegor för bild av varandra?

Inom advokatkåren delar vi ofta in oss i kategorierna affärsjurister respektive humanjurister. Många humanjurister ogillar begreppet ”humanjurist” eftersom det inte tydligt signalerar att vi är processadvokater. Peter Althin uttalar sig i en intervju i Legally Yours, nr 4/2010.”När folk pratar om advokater så tänker de på processande, inte på en person som sitter på ett kontor och skriver avtal mellan olika företag. Jag brukar säga att affärsjuridik är sekundärjuridik”.

Många affärsjurister kan även ogilla uttrycket humanjurist eftersom det kan tolkas som att de inte är humana.  Bland affärsjuristerna förs även en debatt huruvida det är viktigt att arbeta som advokat och inte som ”vanlig” konsult. Är uppdelningen av affärsjurister respektive humanjurister så viktig? Är den bra? Är skillnaden verkligen så stor som vi tror?

Naturligtvis finns det skillnader mellan affärsjurister och humanjurister men advokatens kärnvärden och unicitet är faktorer som förenar oss. Jag tror att det är viktigt att både inom Advokatsamfundet och gentemot allmänheten understryka hur advokaten skiljer sig från andra konsulter och att alla advokater följer samma etiska regelverk och har samma kärnvärden.  Affärsjuridik är förstås inte sekundärjuridik. Även om vardagen för en affärsjurist skiljer sig från humanjuristens så ska alla följa de kärnvärden som finns. Jag är övertygad om att de allra flesta affärsadvokater på ett effektivt och kostnadsmedvetet sätt arbetar för att tillvarata sina klienters rättigheter på bästa sätt. Affärsjuristerna är utsatta för stor konkurrens av andra konsultverksamheter och det är viktigt att måna om det egna ”varumärket” advokat och den unika kompetens som advokaten besitter.

En stor fördel med projektet ”Advokat i framtiden”, där jag har fått möjligheten att delta i rådet, är att det består av en blandning av jurister från olika verksamhetsområden. Vi har där möjlighet att föra en gemensam dialog om hur man kan stärka juristen, advokatens roll och varumärke. Det är både stimulerande och intressant för mig som humanjurist att få en inblick i affärsjuridikens värld och de spörsmål som berör och engagerar affärsjurister.

Jag spelar inte golf men har många andra intressen som kanske inte alltid förknippas med advokattiteln. Jag vill gärna försöka motarbeta de fördomar som finns om oss advokater både externt och internt. Fördomar är inte alltid lätta att bemästra men får man möjlighet att bemöta och besvara dem är det bra. Fördomar bygger nästan alltid på okunskap. Låt oss gemensamt sända kunskap om kärnvärden och därmed tillsammans motarbeta fördomarna.

Mia Edwall Insulander