Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika juni 2012: Henrik Fieber

Henrik Fieber

Henrik Fieber
Advokat

 

Advokater är vi allihopa

Advokatsamfundet samlar många olika typer av advokater. Där finns brottmålsadvokater, humanjurister samt affärsjurister med en massa olika specialiteter. Alla samsas vi om samma varumärke under Advokatsamfundets gemensamma paraply. Men hur ofta samarbetar vi? Hur ofta utbyter vi erfarenheter? Jag skulle vilja påstå att det är alltför sällan.

Själv sysslar jag med tvister, både i domstol och i skiljeförfarande. För några veckor sedan åt jag lunch med en erfaren brottmålsadvokat. Anledningen till att vi hade bestämt oss för att träffas var egentligen att jag ville bolla en pro bonoidé jag gått och fnulat på en längre tid, men vi började även prata om ett specifikt ärende som brottmålsadvokaten höll på att handlägga. Det blev snart tydligt att vissa av de erfarenheter som jag själv haft i större tvister mycket väl kunde få tillämpning i de komplicerade brottmål som brottsmålsadvokaten regelmässigt ställdes inför. Affärsjurister har mer tid och resurser att fundera över olika juridiska frågor som har lika stor betydelse i såväl brottmål som tvistemål. Det kan t.ex. röra sig om hur ett yrkande ska formuleras för att vara tillräckligt preciserat eller förutsättningarna att begära edition mot myndigheter.

Jag är övertygad om att även det omvända är lika sant, dvs. att brottmålsadvokater har mycket att lära oss som håller på med tvister. Jag håller uteslutande på med tvister, men trots detta sitter jag sällan i en huvudförhandling. Mina tvister är ganska stora och en relativt stressig vår kanske jag har tre huvudförhandlingar. Jämför detta med brottmålsadvokatens vardag. En brottmålsadvokat är i rätten i princip varje dag. Jag kan inte ens föreställa mig hur mycket lärdomar detta leder till under ett givet år, men det måste ju vara en hel massa. Även om inte allt detta är direkt tillämpbart i civilprocessen finns det nog mer gemensamt mellan de olika disciplinerna än vad vi utövare låtsas om. Att förhöra vittnen är t.ex. en stor konst där vi affärsjurister har en hel del att lära från de brottsmålsadvokater som ställs inför denna utmatning flera gånger varje vecka.

Det talas mycket om humanjuridikens snara frånfälle. Jag hoppas dessa farhågor är överdrivna, men det kan lätt konstateras att det är långt ifrån alla de som har ett intresse för humanjuridik eller brottmål som får en möjlighet att jobba inom dessa discipliner. Detta beror i vart fall delvis på att det finns få arbetstillfällen inom dessa områden, vilket i sin tur kan ha att göra med att advokatbyråer med denna verksamhetsinriktning helt enkelt inte anställer biträdande jurister. Det är naivt att tro att advokatbyråer med inriktning mot brottmål och humanjuridik kan komma att bli lika stora som de affärsjuridiska byråerna. Men nog skulle dessa kunna bli både större och mer lönsamma. Här finns sannolikt värdefull input att hämta hos affärsjuristerna.

Pro bono är något som jag personligen brinner väldigt starkt för och som såväl min byrå, som andra affärsjurisdiska byråer, ständigt arbetar för att utveckla. Denna utveckling drivs inte minst av de unga juristernas idealism och starka vilja att bidra till samhället. Framförallt handlar det om att göra samma juridik som vi alltid gör – t.ex. avtalsskrivning och arbetsrätt – men på bro bonobasis för ideella organisationer. Och detta är ju jättebra. Men det skulle vara roligt och utvecklande om våra jurister även hjälpte till utanför våra vanliga rättsområden. Det måste finnas mängder av rättsområden där det behövs juridisk hjälp men där samhället inte ställer upp med nödvändiga resurser, t.ex. där det inte går att få ett offentligt ombud eller rättshjälp. T.ex. inom förvaltningsrätten är det så gott som omöjligt att få ersättning för rättegångskostnader trots att det kan röra sig om väl så komplicerade juridiska frågor. Ett annat område där samhället, trots kommande förbättringar, inte bidrar med tillräliga resurser är vid resningsansökningar. Vore det inte bra om affärsjurister, brottmålsadvokater och humanjurister samarbetade i dessa och andra frågor för att säkerställa att så få som möjligt faller genom samhällets grovmaskiga skyddsnät?

Advokater är vi allihopa. Vi har därför ett gemensamt mål, nämligen att i rättssamhället värna grundläggande fri- och rättigheter. Bästa möjligheten att komma närmare målet har vi – affärsjurister, brottmålsadvokater och humanjurister – om vi arbetar tillsammans.