Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika maj 2013: Oskar Belani

Oskar Belani om stolthet över advokatrollen

Oskar Belani

Oskar Belani

Mångfacetterad advokatroll

Som alldeles nybakad advokat blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att sitta i det strategiska rådet för Advokat i framtiden. Då jag av naturen är nyfiken och sällan haft förmågan att avstå en obeprövad möjlighet var jag inte sen att tacka ja. I efterhand har förfrågan dock gett mig anledning att fundera på advokatrollen, vad som gör den betydelsefull och vilka frågor jag som ung advokat tycker är viktiga för samfundet att driva.

Ett naturligt första steg i denna tankeprocess var att söka svar på frågan om varför jag vill vara advokat. Som förhållandevis junior affärsjurist vid en av landets större byråer och med transaktionsjuridik som huvudfokus är den praktiska betydelsen i vardagen av att begåvas med en advokattitel inte särskilt omvälvande (även om det ska medges att jag gladdes åt mina nya visitkort). Jag insåg alltså att det måste vara något annat än uppenbara karriärfördelar som drivit mig genom ansökningsprocessens olika steg.

Ganska snabbt kom jag fram till att jag faktiskt är lite stolt över att få kalla mig advokat. Jag är stolt över ynnesten att få bära en i lag skyddad titel, nära förknippad med tydliga kärnvärden (oberoende, lojalitet, rättssäkerhet) som jag står bakom och finner vara värda att värna. Advokatkårens medlemmar är professionellt en brokig skara, där uppdrag, arbetssätt och vardag kan se markant olika ut beroende på om utövaren är verksam inom det affärsjuridiska eller humanjuridiska fältet, i Stockholm eller i en mindre stad, i egen verksamhet eller i en organisation med kanske hundratals anställda. Dessa olikheter till trots delar vi alla dessa viktiga kärnvärden, och förhoppningsvis delar vi alla min lite fåfänga stolthet över att vara del i den kår som är satt att bära dem.

Här någonstans börjar svaren på frågorna i första stycket utkristalliseras. Advokatrollen är mångfacetterad, och vår yrkesutövning kan bjuda på varierande utmaningar och förhållanden, men vår titel och dess kärnvärden är något vi alla har gemensamt. Den starka status advokatkåren har, till följd av vår legala status, vårt historiska arv och vår viktiga funktion som rättsstatens och den enskildes försvarare gör detta gemensamma till något betydelsefullt och värt att värna. Betydelsen understryks när man ser till den funktion advokatkåren fyller i delar av världen som präglas av allvarliga brister avseende rättssäkerhet och demokrati.

För en livskraftig advokatkår vill jag också tro att dessa frågor hör till samfundets viktigaste uppgift. Dels att tillse att frågor om den enskildes rätt och rättssäkerhetens väl står högt upp på agendan såväl internt inom kåren som i samhällslivet i stort, men även att verka för en medvetenhet hos allmänheten om denna advokatkårens funktion. På så vis kan vi även i framtiden få vara stolta över att vara advokater, och i allmänhetens ögon ses som en viktig grundbult i ett fritt, öppet och rättssäkert samhälle.