Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Månadens krönika september 2010: Felix Ljunggren

Felix Ljunggren

Felix Ljunggren
Biträdande jurist

Bara vi själva kan förändra advokatens villkor

Vi är alla väl medvetna om att merparten av advokatkåren består av advokater födda på 1940-talet. Med vissa undantag har de redan gått, eller kommer de att gå i pension inom den närmsta tiden. Det blir ett stort hål att fylla, både antals- och kunskapsmässigt. Ett generationsskifte inom advokatkåren står för dörren.

Med andra ord kommer det att krävas mycket av den nya generationen advokater. Rättssäkerhet och förtroendet för rättsapparaten debatteras flitigt i media. Vissa anser att humanjuristerna är ett utdöende släkte, andra att affärsjuristerna inte står sig i den internationella konkurrensen. Att ändra på detta är upp till oss.

Naturligtvis kan inte detta ske över en natt. Inte heller ska vi ändra på allt. Bara utveckla och förbättra några delar kanske?

Generationsskiftet medför således inte bara tuffa utmaningar och mer arbete för oss unga utan även oändliga möjligheter. Med ena foten kvar i de traditioner och regler som skapat advokatyrket kan vi nu ta nästa steg och forma vår framtid som vi vill ha den. Att den nya generationen vill balansera sitt arbetsliv med sitt privatliv är inte bara av ondo. Det är inte heller den ökade rörligheten bland biträdande jurister. Istället är det en ny generation som formar sin framtid, liksom tidigare generationer gjort innan oss.

Advokatbranschen är mer konkurrensutsatt än någonsin tidigare. Vi har i viss mån blivit ”vanliga” konsulter. Men titeln advokat är mer än så. Den medför både möjligheter och skyldigheter. Om vi dessutom har modet och viljan att utveckla advokatrollen kan den bli precis vad vi vill att den ska bli. Affärsjuristen blir den nödvändiga kuggen i näringslivets stora affärer men hinner ändå spela squash med vänner på kvällarna och åka på semester ett par gånger per år. Humanjuristen arbetar i en stressfri miljö med klienten i fokus och får dessutom  rättvist betalt för sitt arbete.

Advokater, oavsett inriktning, är nödvändiga för samhället. I och med att vi behövs måste vi också kunna ställa krav. Varför inte ta tillfället i akt och agera? Vi måste ena oss och inse att vi alla strävar mot samma mål – att få ut maximalt av vårt arbete. Man får inte glömma att arbetet är den plats där vi tillbringar större delen av vår vakna tid. Lika viktigt som det är att äta och sova rätt är det att trivas i byråns lokaler, med dina kollegor och inte minst arbetsuppgifter. Med tanke på hur samhället i övrigt har utvecklats de senaste åren vore det väldigt konstigt om inte advokatrollen också borde göra samma resa.

Jag vill inte med denna text på något sätt kritisera våra äldre kollegor insatser utan bara uppmana er yngre att engagera i er i er framtid. Ingen annan kommer att göra det åt oss. Ansvaret ligger hos oss nu. Låt oss plocka upp stafettpinnen och se till att vi även i fortsättningen arbetar i en oerhört intressant och givande bransch – kanske bara lite mer på våra villkor.

Felix Ljunggren