Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nyanställd på advokatbyrå

Att börja arbeta på en advokatbyrå är drömmen för många unga jurister. Kanske har du just fått drömjobbet och är själv en av framtidens advokater, eller så funderar du på att bli advokat.

Här har vi samlat information och länkar till sidor på Advokatsamfundets webbplats för dig som är, eller kommer att bli, ny på advokatbyrån.

Bara den som har blivit antagen som ledamot av Sveriges advokatsamfund får kalla sig advokat. Det ställs höga krav på den som vill bli advokat – personlig lämplighet för yrket, en lång utbildning och erfarenhet av praktiskt juridiskt arbete. Belöningen är ett spännande och omväxlande arbete, med stora möjligheter att själv välja inriktning.
Läs mer!

För att antas som ledamot av Advokatsamfundet krävs bland annat att du:

  • har din hemvist i Sverige eller ett annat land inom EU, EES eller Schweiz.
  • har avlagt de kunskapsprov som krävs för domarbehörighet, d.v.s. i Sverige har en jur. kand.-examen
  • i minst tre år har ägnat dig åt praktisk kvalificerad juridisk verksamhet, och även gör det vid tiden för ansökan
  • har genomgått Advokatsamfundets utbildning för advokatexamen, och därefter har godkänts i examen
  • har gjort dig känd för redbarhet, och i övrigt anses lämplig att verka som advokat

Advokatsamfundets styrelse kan medge undantag från reglerna.
Läs mer!

Advokatexamen
Sedan 2004 krävs advokatexamen av alla som vill bli ledamöter i Advokatsamfundet. Advokatexamen omfattar sex dagars utbildning, och avslutas med en muntlig tentamen.
Läs mer!

Nätverk
Som nyanställd biträdande jurist, direkt från universitet eller tingstjänstgöringen, är det för de flesta en stor omställning att arbeta på advokatbyrå. Det handlar inte bara om att göra ett bra jobb utan man har dessutom nya kollegor som man skall bygga upp en relation till.

Att successivt lära känna kollegerna på sin egen arbetsplats kommer oftast naturligt. Att lära känna biträdande jurister och advokater på andra byråer är inte alltid lika enkelt. Som nyanställd är de gånger man får möjlighet att vara med på möten, i förhandlingar eller andra sammanhang ofta få. Det är dock dessa personer som kommer vara ens kollegor, motparter och vänner under resten av karriären.

Advokat i framtiden arbetar för att unga advokater och biträdande jurister skall få en naturlig kontakt och beredas tillfälle att lära känna varandra. Hittills har det ordnats luncher, seminarier, debatter och cocktails. Samtliga tillfällen har varit mycket uppskattade och har förhoppningsvis bidragit till att öka känslan av samhörighet bland advokatkårens nästa generation.

Läs mer om Advokat i framtidens luncher och andra sammankomster.