Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktige

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets fullmäktige

Självskrivna ledamöter av fullmäktige

Styrelsens ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.

Styrelsens vice ordförande Petter Hetta, Umeå.

 

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden den 1 maj 2021 – 30 april 2022

Norra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Robert Svedjetorp, Umeå
Carolina Holmberg, Luleå
Ulf Andersson, Gävle
Ulf Karström, Sundsvall
Emma Fällman, Östersund
Erik Boberg, Östersund

Suppleanter
Eva Olofsson, Umeå, suppleant för Robert Svedjetorp
Maja Lundqvist, Luleå, suppleant för Carolina Holmberg
Michael Hennel, Gävle, suppleant för Ulf Andersson
Bo Pargéus, Sundsvall, suppleant för Ulf Karström
Anders Cederberg, Östersund, suppleant för Emma Fällman
Emma Cutting, Östersund, suppleant för Erik Boberg

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den enligt ovan utsedde suppleanten i första hand inkallas. Om även denne är förhindrad att fullgöra uppdraget som fullmäktig, skall ersättare inkallas enligt bestämmelserna i 21 § andra stycket i samfundets stadgar.

 

Mellersta avdelningen

Ordinarie ledamöter
Håkan Rudström, Uppsala
Hanna Söderberg, Uppsala
Sven-Erik Karls, Borlänge
Susanne Ullén, Arvika
Maria Campner, Örebro
Staffan Larsson, Västerås

Suppleanter
Patrik Rindstål, Uppsala, suppleant för Håkan Rudström
Angelica Dipeders, Uppsala, suppleant för Hanna Söderberg
Malin Sörebo, Avesta, suppleant för Sven-Erik Karls
Lennart Lefverström, Karlstad, suppleant för Susanne Ullén
Ylva Hagstedt, Örebro, suppleant för Maria Campner
Amanda Hikes, Västerås, suppleant för Staffan Larsson

Vid förfall för såväl ledamot som suppleant skall den till åren äldste i samfundet av suppleanterna kallas.

 

Stockholmsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Elsa Arbrandt
Emma Berglund Uväng
Christian Bergqvist
Simon Bergström
Adrienne Bonde
Minna Boström
Anna Ekvall
Lennart Ernstson
Emil Fahlén Godö
Lars Eric Gustafsson
Ghita Hadding Wiberg
Johan Karlsson 
Mikael Klang
Gabriel Lidman
Patric Lindblom
Ulrika Norlin
Anna Orlander
Carl Persson
Rafail Poumeyrau
Fredric Renström
Linda Schenholm
Peter Törngren
Jenny Welander Wadström
Johan Åberg
Erika Åslund

Suppleanter
David Ackebo
Ulrica Alvestrand Körling
Katarina Baecklund
Monica Behm
Niklas Berntorp
Amanda Chafira Onval
Kristina Dunbring
Martin Folke
Emelie Franzer
Mikaela Hahne
Anette Hansson Ahl
Jenny Hildén
Joakim Jäderström
Karim Kheddache
Johan Lindgren
Anneli Lönnborg
Anna Marthins
Emma Munde
Madeleine Onnela
Fatemeh Pakyari
Angela Romero Lundmark
Cecilia Runesson
Johan Tamm
Mikael Westerlund
Johan Ödlund

Vid inkallande av suppleant för fullmäktig skall den kallas som längst tillhört samfundet.

 

Östra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Christian Berntö, Tranås (Jönköpings län)
Lina Wassler, Nyköping (Södermanlands län)
Henrik Olofsson, Växjö (Kronobergs län)
Helena Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Sofia Falk, Norrköping (Östergötlands län)
Janne Krekola, Eskilstuna (Södermanlands län)

Suppleanter
Björn Lind, Jönköping (Jönköpings län)
Karin Westerling, Växjö (Kronobergs län)
David Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Bengt Ivarsson, Linköping (Östergötlands län)
Caroline Irander, Norrköping (Östergötlands län)
Emil Persson, Nyköping (Södermanlands län)

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den suppleant inkallas, som är verksam inom samma län, eller om flera sådana suppleanter finns, den av dem som längst tillhört samfundet. Finns ej suppleant från samma län eller föreligger förfall för sådan, inkallas den suppleant, som längst tillhört samfundet.

 

Västra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Åsa Nyqvist, Göteborg
Nils Olofsson, Göteborg
Helena Wising, Vänersborg
Sofia Blomqvist Szabo, Halmstad
Lars Hallkvist, Borås
Fatima Söderqvist, Trollhättan 
Peter Ekelund, Strömstad
Mia Eriksson, Göteborg
Ulrik Smedberg, Göteborg

Suppleanter
Anna Alehem, Göteborg, suppleant för Åsa Nyqvist
Hanna Spets, Halmstad, suppleant för Nils Olofsson
Bernard Emanuelsson, Trollhättan, suppleant för Helena Wising
Pontus Lindgren, Halmstad, suppleant för Sofia Blomkvist Szabo
Michael Amosy, Borås, suppleant för Lars Hallkvist
Åsa Hadartz, Uddevalla, suppleant för Fatima Söderqvist
Ellen Hagrup Grimlund, Skövde, suppleant för Peter Ekelund
Robert Deli, Göteborg, suppleant för Mia Eriksson
Emma Fredberg, Göteborg, suppleant för Ulrik Smedberg

Vid förfall för såväl ordinarie ledamot som personlig suppleant för denne skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet; dock att ledamot från Göteborg i första hand skall ersättas av suppleant från Göteborg och ledamot utom Göteborg av suppleant utom Göteborg. 

 

Södra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Sophie Palmgren Paulsson, Malmö
Anette Palmström, Malmö
Linda Lundin, Malmö
Magnus Lindsten, Karlskrona
Therese Ståhlnacke, Helsingborg
Anders Forkman, Malmö
Liselott Bentzel, Ystad
Maria Adielsson, Helsingborg

Suppleanter
Jan-Åke Fält, Helsingborg
Ingrid Björnwid, Kristianstad
Johan Granehult, Malmö
Sylvia Strid, Malmö
Arne Källén, Lund
Marcus Larsson, Malmö
Johan Mars, Hässleholm
Niklas Åstenius, Malmö

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.

 

Utlandsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Massimo Caiazza, Milano, Italien
Karolina Ullman, Tallinn, Estland

Suppleanter
Peter Dahlén, London, England
Pernilla Dahlrot-Cabouillet, Paris, Frankrike

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.