Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktige

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets fullmäktige

Självskrivna ledamöter av fullmäktige

Styrelsens ordförande Christer Danielsson, Stockholm
Styrelsens vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm

 

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden den 1 maj 2017 – 30 april 2018

Norra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Thomas Nyman, Umeå
Lisa Länta, Piteå
Per Wiesel, Hudiksvall
Ulf Karström, Sundsvall
Joakim A. Nyman, Östersund
Mats Bäck, Östersund

Suppleanter
Robert Svedjetorp, Umeå, suppleant för Thomas Nyman
Carolina Holmberg, Luleå, suppleant för Lisa Länta
Ulf Andersson, Gävle, suppleant för Per Wiesel
Bo Pargéus, Sundsvall, suppleant för Ulf Karström
Emma Fällman, Östersund, suppleant för Joakim A. Nyman
Tom Pripp, Östersund, suppleant för Mats Bäck

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den enligt ovan utsedde suppleanten i första hand inkallas. Om även denne är förhindrad att fullgöra uppdraget som fullmäktig, skall ersättare inkallas enligt bestämmelserna i 21 § andra stycket i samfundets stadgar.

 

Mellersta avdelningen

Ordinarie ledamöter
Maria Campner, Örebro
Håkan Rudström, Uppsala
Anne Marneros, Mora
Susanne Ullén, Arvika
Bertil Moreau, Karlstad
Marie Fredborg, Västerås

Suppleanter
Ylva Hagstedt, Örebro, suppleant för Maria Campner
Roger Häggquist, Uppsala, suppleant för Håkan Rudström
Sven-Erik Karls, Borlänge, suppleant för Anne Marneros
Lennart Leverström, Karlstad, suppleant för Susanne Ullén
Kenny Wennerholm, Karlstad, suppleant för Bertil Moreau
Martin Beskow, Västerås, suppleant för Marie Fredborg

Vid förfall för såväl ledamot som suppleant skall den till åren äldste i samfundet av suppleanterna kallas.

 

Stockholmsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Kristina Bengtsson Ljunggren
Christian Bergqvist
Minna Boström
Conny Cedermark
Olof Fältman
Jenny Grundén
Lars Eric Gustafsson
Ghita Hadding-Wiberg
Anders Hedman
Therese Isaksson
Lars Johansson
Johan Karlsson
Pamela Lannerheim Angergård
Ewa Lilliesköld
Göran Lindén
Hans Nicander
Gunilla Olsson
Henrik Olsson Lilja
Fredric Renström
Christel Rockström
Kerstin Wennersten
Marie Wessel
Jonas Westerberg
Mats Willman
Johan Åberg 

Suppleanter
Elsa Arbrandt
Emma Berglund
Simon Bergström
Adrienne Bonde
Anna Ekvall
Lennart Ernstson
Martin Folke
Emil Fahlén Godö
Mikaela Hahne
Jenny Hildén
Mikael Klang
Gabriel Lidman
Patric Lindblom
Malou Martinsson
Emma Munde
Ulrika Norlin
Anna Orlander
Carl Persson
Rafail Poumeyrau
Björn Rothpfeffer
Linda Schenholm
Erik Selander
Peter Törngren
Jenny Welander Wadström
Erika Åslund

Vid inkallande av suppleant för fullmäktig skall den kallas som längst tillhört samfundet.

 

Östra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Ulf Norin, Nyköping (Södermanlands län)
Per Dejke, Kalmar (Kalmar län)
Eva Enetjärn, Norrköping (Östergötlands län)
Elisabet Thorson, Katrineholm (Södermanlands län)
Christian Berntö, Tranås (Jönköpings län)
Henrik Snellman, Växjö (Kronobergs län)

Suppleanter
Sofia Falk, Norrköping (Södermanlands län)
Susanna Karlsson, Eskilstuna (Södermanlands län)
Magnus Nedstrand, Linköping (Östergötlands län)
Helena Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Björn Lind, Jönköping (Jönköpings län)
Karin Westerling, Växjö (Kronobergs län)

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den suppleant inkallas, som är verksam inom samma län, eller om flera sådana suppleanter finns, den av dem som längst tillhört samfundet. Finns ej suppleant från samma län eller föreligger förfall för sådan, inkallas den suppleant, som längst tillhört samfundet.

 

Västra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Leif Ramberg, Göteborg
Martin Wahlin, Kungsbacka
Bengt Jonasson, Uddevalla
Maria Almgren, Falkenberg
Johan Söderlund, Göteborg
Anders Heintze, Göteborg
Fatima Söderqvist, Trollhättan
Tomas Algons, Skövde
Göran Insulán, Göteborg

Suppleanter
Åsa Nyqvist, Göteborg, suppleant för Leif Ramberg
Ulrik Smedberg, Göteborg, suppleant för Martin Wahlin
Helena Wising, Vänersborg, suppleant för Bengt Jonasson
Sofia Blomqvist Szabo, Halmstad, suppleant för Maria Almgren
Lars Hallkvist, Borås, suppleant för Johan Söderlund
Pia Brink, Kungsbacka, suppleant för Anders Heintze
Åsa Hadartz, Uddevalla, suppleant för Fatima Söderqvist
Peter Ekelund, Strömstad, suppleant för Tomas Algons
Mia Eriksson, Göteborg, suppleant för Göran Insulán

Vid förfall för såväl ordinarie ledamot som personlig suppleant för denne skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet; dock att ledamot från Göteborg i första hand skall ersättas av suppleant från Göteborg och ledamot utom Göteborg av suppleant utom Göteborg. 

 

Södra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Peter Thörnwall, Helsingborg
Lars Blad, Hässleholm
Lars Kongstad, Malmö
Johan Sederholm, Helsingborg
Christina Davéus, Kristianstad
Bo Ahlenius, Lund
Matts Johnsson, Ystad
Gustav Linge, Karlskrona

Suppleanter
Anna Steén, Malmö
Carolina Sandekjer, Karlskrona
Melka Kjellberg, Kristianstad
Eva Johansson Vaara, Olofström
Nils Fagrenius, Karlshamn
Sophie Palmgren Paulsson, Malmö
Anette Palmström, Malmö
Linda Lundin, Lund

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.

 

Utlandsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Massimo Caiazza, Milano, Italien
Pontus Lindfelt, Bryssel, Belgien 

Suppleanter
Fredrik Svensson, Moskva, Ryssland
Sven Lexner, Moskva, Ryssland

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.