Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Fullmäktige

Fullmäktige utses av lokalavdelningarna och sammanträder minst en gång om året.

Fullmäktige håller sitt ordinarie möte i maj eller juni varje år. Förutom lokalavdelningarnas ombud ingår Advokatsamfundets ordförande och vice ordförande i fullmäktige.

Fullmäktige utser styrelse och disciplinnämnd och beslutar bland annat om avgiften till Advokatsamfundet.

Advokatsamfundets fullmäktige för tiden
1 maj 2016 – 30 april 2017

Självskrivna ledamöter av fullmäktige

Styrelsens ordförande Bengt Ivarsson, Linköping
Styrelsens vice ordförande Christer Danielsson, Stockholm

 

Ledamöter av fullmäktige valda av samfundets avdelningar för tiden den 1 maj 2016 – 30 april 2017

Norra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Thomas Nyman, Umeå
Lisa Länta, Piteå
Per Wiesel, Hudiksvall
Ulf Karström, Sundsvall
Joakim A Nyman, Östersund
Mats Bäck, Östersund

Suppleanter
Robert Svedjetorp, Umeå, suppleant för Thomas Nyman
Carolina Holmberg, Luleå, suppleant för Lisa Länta
Ulf Andersson, Gävle, suppleant för Per Wiesel
Bo Pargéus, Sundsvall, suppleant för Ulf Karström
Emma Fällman, Östersund, suppleant för Joakim A Nyman
Tom Pripp, Östersund, suppleant för Mats Bäck

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den enligt ovan utsedde suppleanten i första hand inkallas. Om även denne är förhindrad att fullgöra uppdraget som fullmäktig, skall ersättare inkallas enligt bestämmelserna i 21 § andra stycket i samfundets stadgar.

 

Mellersta avdelningen
Ordinarie ledamöter
Catarina Ceder, Enköping
Jörgen Ebbersten, Uppsala
Kerstin Löfroth, Ludvika
PeO Dungel, Torsby
Jonas Wiklund, Västerås
Dennis Dicksen, Örebro

Suppleanter
Roger Häggquist, Uppsala, suppleant för Catarina Ceder
Henrik Stolare, Uppsala, suppleant för Jörgen Ebbersten
Anne Marneros, Mora, suppleant för Kerstin Löfroth
Bertil Moreau, Karlstad, suppleant för PeO Dungel
Martin Beskow, Västerås, suppleant för Jonas Wiklund
Ylva Hagstedt, Örebro, suppleant för Dennis Dicksen

Vid förfall för såväl ledamot som suppleant skall den till åren äldste i samfundet av suppleanterna kallas.

 

Stockholmsavdelningen

 

Ordinarie ledamöter
Kristina Bengtsson Ljunggren
Staffan Bergqvist
Sofia Björksten
Minna Boström
Conny Cedermark
Olof Fältman
Jenny Grundén
Lars Eric Gustafsson
Mattias Göransson
Anders Hedman
Therese Isaksson
Lars Johansson
Pamela Lannerheim Angergård
Ewa Lilliesköld
Göran Lindén
Hans Nicander
Gunilla Olsson
Henrik Olsson Lilja
Fredric Renström
Christel Rockström
Kerstin Wennersten
Marie Wessel
Jonas Westerberg
Mats Willman
Johan Åberg 

Suppleanter
Carsten Angsmark
Elsa Arbrandt
Emma Berglund
Christian Bergqvist
Simon Bergström
Adrienne Bonde
Anna Ekvall
Lennart Ernstson
Emil Fahlén Godö
Emma Forsberg
Johan Karlsson
Mikael Klang
Gabriel Lidman
Patric Lindblom
Malou Martinsson
Ulrika Norlin
Anna Orlander
Carl Persson
Rafail Poumeyrau
Björn Rothpfeffer
Linda Schenholm
Elsa Svalsten
Peter Törngren
Jenny Welander Wadström
Erika Åslund

Vid inkallande av suppleant för fullmäktig skall den kallas som längst tillhört samfundet.

 

Östra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Ulf Norin, Nyköping (Södermanlands län)
Per Dejke, Kalmar (Kalmar län)
Eva Enetjärn, Norrköping (Östergötlands län)
Elisabet Thorson, Katrineholm (Södermanlands län)
Henrik Snellman, Växjö (Kronobergs län)
Christian Berntö, Tranås (Jönköpings län) 

Suppleanter
Magnus Wennerholm, Växjö (Kronobergs län)
Sofia Falk, Norrköping (Södermanlands län)
Susanna Karlsson, Eskilstuna (Södermanlands län)
Magnus Nedstrand, Linköping (Östergötlands län)
Helena Karlsson, Kalmar (Kalmar län)
Björn Lind, Jönköping (Jönköpings län)

Vid förfall för ordinarie ledamot skall den suppleant inkallas, som är verksam inom samma län, eller om flera sådana suppleanter finns, den av dem som längst tillhört samfundet. Finns ej suppleant från samma län eller föreligger förfall för sådan, inkallas den suppleant, som längst tillhört samfundet.

 

Västra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Leif Ramberg, Göteborg
Martin Wahlin, Kungsbacka
Bengt Jonasson, Uddevalla
Maria Almgren, Falkenberg
Johan Söderlund, Göteborg
Anders Heintze, Göteborg
Jan Pettersson, Trollhättan
Tomas Algons, Skövde
Göran Insulán, Göteborg

Suppleanter
Åsa Nyqvist, Göteborg, suppleant för Leif Ramberg
Ulrik Smedberg, Göteborg, suppleant för Martin Wahlin
Helena Wising, Vänersborg, suppleant för Bengt Jonasson
Sofia Blomqvist Szabo, Halmstad, suppleant för Maria Almgren
Lars Hallkvist, Borås, suppleant för Johan Söderlund
Pia Brink, Kungsbacka, suppleant för Anders Heintze
Fatima Söderqvist, Trollhättan, suppleant för Jan Pettersson
Peter Ekelund, Strömstad, suppleant för Tomas Algons
Mia Eriksson, Göteborg, suppleant för Göran Insulán

Vid förfall för såväl ordinarie ledamot som personlig suppleant för denne skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet; dock att ledamot från Göteborg i första hand skall ersättas av suppleant från Göteborg och ledamot utom Göteborg av suppleant utom Göteborg. 

 

Södra avdelningen

Ordinarie ledamöter
Björn Lindmar, Karlskrona
Peter Thörnwall, Helsingborg
Lars Blad, Hässleholm
Lars Kongstad, Malmö
Johan Sederholm, Helsingborg
Christina Davéus, Kristianstad
Bo Ahlenius, Lund
Matts Johnsson, Ystad 

Suppleanter
Gustav Linge, Karlskrona
Anna Steén, Malmö
Carolina Sandekjer, Karlskrona
Lars Kruse, Helsingborg
Melka Kjellberg, Kristianstad
Eva Johansson Vaara, Olofström
Nils Fagrenius, Karlshamn
Sophie Palmgren Paulsson, Malmö 

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.

 

Utlandsavdelningen

Ordinarie ledamöter
Massimo Caiazza, Milano, Italien
Karolina Ullman, Tallinn, Estland 

Suppleanter
Jon Marcus Meese, München, Tyskland
Sven Lexner, Moskva, Ryssland

Vid förfall för ordinarie ledamot skall kallas den suppleant från avdelningen som längst tillhört samfundet.